חיפוש

יחסה של האמת האובייקטיתבית (מה שקרה בפועל ) לאמת אליה ניתן להגיע בכלים המשפטית הנתונים ונגזרותיה

הרב תמיר גרנות 24.11.20

צפו בשיעור