חיפוש

הרב איתמר אלדר בשיעור הכללי דן בסוגיית הצורך בדעת שלי , ברצון שלי כאשר אני מבצע קניין

הרב איתמר אלדר 19.01.21