חיפוש

השיעור, אשר הועבר ע"י ראשי הישיבה יחדיו, עוסק ביחס המורכב בין הנבואה להלכה בסוגיית "שליח לדבר עבירה", ובהתמקד בחטא דוד בבת שבע, ובסופו דיון בהשלכות האמוניות והמוסריות הטמונות בסוגיה זו.

רבני ישיבת אורות שאול 06.02.14

צפו בשיעור