חיפוש

בשיעור הרב תמיר גרנות מלמד מה הם התנאים אצל "מי השילוח" שבהם אפשר לקיים "עת לעשות לה' הפרו תורתך. בסוף השיעור תלמיד הישיבה זיו מרדכי שטיינר מציג בסיכום קצר את מבני התנאים.

הרב תמיר גרנות 09.03.20

צפו בשיעור