חיפוש

הרוצה לצפות בשיעור שיראה מתחילתו ועד סופו. לא לעצור באמצע. בשיעור הרב מלמד את תורת "בית יעקב" ותורת "מי השילוח" על פרשת פנחס, על מעשיו ומעשה זמרי.

הרב תמיר גרנות 06.07.20