חיפוש

בשיעור הרב מדבר על הקשר של בין יתרו לבין משה ומשווה בין ההתייחסות של עמלק לישראל מול ההתייחסות של יתרו

הרב תמיר גרנות 04.02.21

צפו בשיעור