חיפוש

בשיעור פשט פרשת השבוע, הרב תמיר גרנות פורס את פרטיי פרשיית "דיני השומרים", ושעקרונותיה חוזרים גם במסכת בבא 'מציעא' בתלמוד הבבלי.

הרב תמיר גרנות 19.02.20

צפו בשיעור