חיפוש

בשיעור, הרב תמיר גרנות מנסה לברר מה היה חטאם של דור הפלגה דרך עיון בשני הפרשיות המתארות את החטא ואת תגובת ה' לחטא (1. בראשית פרק ו' , פסוקים א' - ח'. 2. בראשית פרק ו', פסוקים יא' - יג') ודרך ההקבלה בין פרשיות אלו לפרשיות הבריאה.

הרב תמיר גרנות 01.11.19

צפה בשיעור