מוזמנים להצטרף!

מיקום: רשת האינטרנט 18.10

לצערינו לא חזרנו לתחילת זמן אלול בישיבה, אבל ללימוד כן חוזרים!

מוזמנים להצטרף אלינו למגוון שיעורי הישיבה.

לקבלת הקישורים כנסו

מוזמנים גם להיכנס לקבוצת העדכונים של הישיבה בוואטסאפ או בטלרגרם