ב"ה ישיבתנו זוכה לשכון בקרבת מוסדות חינוך רבים.

נכתב ע”י מערכת

סביב החגים, מועדי ישראל והחגים הלאומיים יוצאים תלמידי הישיבה להעביר שיעורים ופעילויות בגנים בבתי הספר ובסניפי תנועות הנוער הסמוכים לישיבה.