ישיבת אורות שאול, רעננה

בית המדרש

על פרשת תזריע וההכנות לפסח

ע"י: הרב שי פירון

בסוף פרשת תזריע מסכמת התורה את כל ענייני הטומאה: "והזרתם את בני ישראל מטומאתם ולא ימותו בטומאתם בטמאם את משכני אשר בתוכם.", בכך, חוזרת התורה על הרעיון בו פגשנו בתחילת פרשת תרומה: "ושכנתי בתוכם". כפל המשמעות, מלמד על ההיבט הפשטני של הדברים: בכוחו של האדם לטמא את המשכן, המקדש. בכוחם של מעשה האדם להזיק להשראת השכינה בעולם ולגרום להסרתה. זהו היסוד למשפט המודרני: חובתנו למנוע היזק מאדם לחברו: "אלמלא מוראה של מלכות, איש את רעהו חיים בלעו". חובתו של האדם להימנע מלהזיק לזולת, כדי לאפשר לחברה להתקיים.

 

בסוף פרשת תזריע מסכמת התורה  את כל ענייני הטומאה: "והזרתם את בני ישראל מטומאתם ולא ימותו בטומאתם בטמאם את משכני אשר בתוכם.", בכך, חוזרת התורה על הרעיון בו פגשנו בתחילת פרשת תרומה: "ושכנתי בתוכם".

כפל המשמעות, מלמד על ההיבט הפשטני של הדברים: בכוחו של האדם לטמא את המשכן, המקדש. בכוחם של מעשה האדם להזיק להשראת השכינה בעולם ולגרום להסרתה. זהו היסוד למשפט המודרני: חובתנו למנוע היזק מאדם לחברו: "אלמלא מוראה של מלכות, איש את רעהו חיים בלעו". חובתו של האדם להימנע מלהזיק לזולת, כדי לאפשר לחברה להתקיים.

כך, ניתן להסביר בצורה הגיונית את האיסור לומר לשון הרע: אה מזיק לזולת, לחברך. אם תמשיך בכך, הוא יזיק לארים וכך תמצא החברה חולה. חכמי החסידות למדונו, שראש לכל, מזיק האדם למקדש שבתוכו. הניזוק המרכזי הוא לא האדם עליו מדברים אלא המדבר! פריצתם של נגעי הצרעת  החוצה באו כדי לשקף לנו מה הם התהליכים הפנימיים העוברים על מי שמזיק לזולת.

סילוק השכינה היא נזק לאדם הגורם לסילוקה של השכינה. החסד האלוקי שעשה עמנו הי"ת, "רצה הקב"ה לזכות את ישראל", בא לידי ביטוי בריבוי המצוות, "לפי הרבה להם תורה ומצוות". הנמנע מקיום המצוות, מזיק לעצמו. תחלואיה של החברה, הנזקים התרבותיים והחברתיים, האלימות הגואה, היחס המשפיל לעובדים, לעניים, לארץ ישראל, לנשים, לעולים ועוד, הוא תוצאה של פריצת הצרעת הרוחנית שלנו כלפי חוץ.

ההגעה לכהן, נועדה להדבק בטהור. "כל המחובר לטהור - טהור". הדרך להתמודד עם הטומאה היא על ידי יצירת אלטרנטיבות אחרות שתאפשר לנו לבנות טהרה פנימית.

גם ימי הפסח, הם סוג של ניקוי פנימי. הסרת החמץ מהאוכלין נועדה להשפיע על העולם הפנימי שלנו ולבנות קומה אחרת של ירא שמיים המחובר, מתוך ענווה לעולם של תורה ומצוות, לעולם של ערכים.

השבת, חוגג אביה בר מצווה. אנו רואים בקיום המצוות, זכות אלוקית שנועדה לאפשר לך להתעלות, לבנות את עצמך. לא רק למען האל ולא רק למען החברה אתה נקרא להקפיד על מצוות התורה. בראש ובראשונה, אתה בונה את עצמך. רק כך תמנע מנגעים ותוכל לבנות משכן בתוכך.

 

 

 

 

 

 

בית המדרש