ישיבת אורות שאול, רעננה

בית המדרש

ציון במשפט תיפדה ושביה בצדקה

ע"י: הרב יובל שרלו

המאמר דן בשאלת הצדק החברתי

 


טיבה של תנועה רוחנית של אמת שהיא כללית ולא פרטית, מקפת ולא מצומצמת, מאירה ולא ממוסגרת. זו היא נקודת האמת הרחבה ביותר וככל שכלליותה של תנועה רחבה יותר כן ניכרים דברי האמת שבה. אין האמת יכולה להיכנס לתוך תיחום וגידור של ד' אמת. היא דורשת את הפצתה והתגלותה על פני כל המרחבים.


הרבה אנו מותקפים על כך שבמאבקנו על ארץ ישראל הזנחנו תחומים נוספים של עיסוק. כדרך מלחמת הדעות יש בטענה זו בסיס מצמצם של אמת (שאם לא כן לא היה כח לקליפות השקר לעמוד שכן שקר אין לו רגלים וכל יכולת עמידתו היא מכח גרעין האמת שבו) והרבה הרבה עטיפות של בורות ולעתים אף רישעות.    השקר בולט: איפה עוד גדולה ההתנדבות לקליטת עליה, באלו מקומות היתה נסיקה כל כך גדולה בתלמוד תורה, להיכן באים אוספי צדקה למינהם ויוצאים כשידיהם מלאות, מי נחלץ יותר למשימות לאומיות מאשר ישובינו, היכן נוספו גדרי צניעות, ברורי אמונה, השקעה בחינוך, היכן דלתות הבתים נעולות פחות, כמה אוספים טרמפיסטים בכל הארץ  ועוד ועוד אם לא דווקא אצל העוסקים ביישובה ובנינה של ארץ הקדש בכל צורות ההתישבות ?


תחומים אלו ורבים אחרים מוכיחים שאכן הארת ארץ ישראל מגבירה ומאדירה אצלנו ומקרינה על כל תחומי הקדש והטבע, דרך הארץ והתורה. אנו הולכים ומתקדמים, בעזרת השם, ומנסים עוד יותר להגביר את תקון העולם במלכות ש-די.


אולם, כאמור ,יש נקודת אמת זעירה בטענה זו. אמת היא כי עדיין אין אנו נושאים ברמה את קול המוסר - זה המוסר שרוב דברי הנביאים סובבים סביבו (אותם נביאים שראיית זמננו כעת גאולה בנויה על יסודותיהם), זה המוסר אשר רואה חזות רחבה בעזרה לעני, בצדק חברתי, בדאגה ליתום ולאלמנה ובדרישה לחקיקת צדק. אמת הוא כי עדיין לא הבאנו לזהות בין התקדמות דתית לבין עיצוב הציבוריות היהודית מלאת ההוד והחסד. אמת הוא כי עובדת היות האדם 'דתי' אינה מהווה שם נרדף אצל בני אדם להיותו 'ישר' או 'רודף צדק' או 'בעל חסד' אלא, ךצערנו, לפעמים להיפך. האם אדם חובש כיפה יזכה לאמון גדול יותר כשהוא משלם בחנות בצ'ק ? כשהוא בעל מוסך ?  כשהוא טוען טענה פוליטית ?


חלק ממשימת הדור היא החייאת דברי הנביאים העוסקים בתחומים אלו. גם בגלל שזו הדרך היחידה (כפי שברר זו הרב לאורך 'אדר היקר') לקרובו של עם ישראל לתורה וגם בגלל האמת שבכך. האמת המקדשת שם שמים ומופיעה את השפעת האמונה על הטוהר המידותי והמוסרי. כל מי שיטול חלק במלאכה גדולה זו - כל מפלגה שתילחם על צדק חברתי, כל שומר מצוות שיתגלה בטוב ליבו וברגישתו המוסרית יהיה חלק בלתי נפרד מתחיית דברי נביאנו בכל רוחבם ועומקם  ויחדיו ילכו שלובים דבריהם  על נחמת ישראל וגאולתם, שיבת ציון ובנין הר בית ד'  עם דבריהם על צדק וחסד, אמת ויושר, שלום ורעות.


ציון במשפט תיפדה ושביה בצדקה.

 

 

בית המדרש