ישיבת אורות שאול, רעננה

בית המדרש

כולם שווים? לפרשת קורח

ע"י: הרב שי פירון

מדוע יש צורך בהיררכיה? למה קורח טעה באמרו ´כולם קדושים´?על כך במאמר הבא. המאמר מתפרסם בעלון ´השבת´ של ´צוהר´.

פרשת קרח, מפגישה עם ערעור על סמכות ההנהגה כשהטענה העיקרית היא "כָל הָעֵדָה כֻּלָּם קְדֹשִׁים וּבְתוֹכָם ה' וּמַדּוּעַ תִּתְנַשְּׂאוּ עַל קְהַל ה'". הטענה נראית על פניה כאילו נלקחה מהעולם הפוסט מודרני בו אנו חיים שבו השוויון של "כולם קדושים" הפך לערך אבסולוטי.  ואכן מחלוקת קרח ועדתו על "מדוע תתנשאו?" מעלה בחריפות את סוגיית החירות המוחלטת המערערת על הצורך בסמכות, במנהיגות, בהובלה במעגלים שונים בחיינו: בקהילה, בחינוךף בהנהגה ואפילו במשפחה. בהרבה מהבתים ילדים אינם רואים ערך במבנה היררכי, ומשכך הם עושים הכל בכדי לנתץ את הסמכות ההורית וההיררכיה המשפחתית. כך יכולים לנהוג תלמידים כלפי מחנכים, מורים ודמויות רוחניות, וישנם גם קהילות שלמות המקדשות את ה"מדוע תתנשאו", ובונים השקפת עולם המיוסדת על ביקורת ארסית. כך הכל רואים בכל מועמדים לרגע, על פי אינטרס עכשווי. אין מנהיגות, אין הובלה, "כולם קדושים".

הכמיהה לשוויון זכויות והאדרת מקומו של היחיד הופכת לחרב פיפיות. היא מאיימת על קיומה של המשפחה, של הקהילה, של האומה. והנההדבים באו לגיגי ביטוי גם במלוקת קורח כפי שהיא מתוארת בפי חז"ל:  מתארים את הויכוח שבין קרח למשה: "אמר קרח למשה בית מלא ספרים מהו שיהא פטור מן המזוזה? אמר לו: חייב במזוזה. אמר לו: כל התורה כולה רע"ה פרשיות אינה פוטרת את הבית, פרשה אחת שבמזוזה פוטרת את הבית?!". חז"ל ראו את הסכנה בריבוי הספרים, בריבו הדעת ובזמינותו שיוצרים מצב שבו כל אחד חושב שהוא יודע הכל. הספרים זמינים, כל המידע צרוב על תקליטור אחד, תכנת חיפוש אינטרנטית פוטרת את כל הבעיות. זה נכון שיש ספר גדול, וספר קטן, ספר עתיק וספר חדש, אבל - כולנו אחרי הכל כולנו "ספרים". אלא שעם הספר עלול להמיט על עצמו אסון אם ישכח שגם בית מלא ספרים, זקוק למזוזה שתקשר בין הפנים לבין החוץ, בין הבית לרחוב, בין האומה לשכניה. בלשונו של הרב יצחק סטולמן, בעל מנחת יצחק  : העולם שאנו קיימים בו כיום הוא מלא ספרים, 'בית ספר' גדול... ומדוע לא הצילו את העולם הבתים המלאים ספרים? איה המה הבתי עקד, אולפנא, אסכולות ותיאטראות?... שאלה קשה וממררת. והתשובה כל כך פשוטה: כי אין מזוזה על הבית מלא ספרים... (מנחת יצחק, ד, עמ' 211-210).

וכן: "ראוי שבקבוץ האנשים גם כן יהיה זה הסדר שקצתם יהיו שרים וקצתם עבדים, קצתם מנהיגים וקצתם מונהגים כי בזולת זה א"א שיתקיים, ויפסד הקבוץ ההוא. ובזה עצמו טעה קרח ולא צדק בטענתו באומרו: "ומדוע תתנשאו" (עולת תמיד דף קצ"ז ע"ב).

והימים ימי 'שבוע הספר' עת מביאים אנו אל בתינו ברכה, והמוני בית ישראל רוכשים ספרים הרבה. ואיה המזוזה?

 

 

בית המדרש