ישיבת אורות שאול, רעננה

בית המדרש

דיני תשעת הימים

ע"י: הרב רונן נויברט

הרב רונן נויבירט מרכז בקיצור את ההלכות החשובות לאשכנזים וספרדים בימי תשעת הימים שמתחילים שבוע הבא

•א.   הקדמה


 • דיני האבלות של תשעת הימים רבים, ובמקרים רבים משבשים את שגרת היום יום. דווקא בשל כך, ראוי לתת להם תשומת לב מיוחדת, כיוון "שלא בשמיים היא" וכדאי הוא בית מקדשנו שנשקיע מאמץ בעבורו , ולו תשעה ימים בשנה, ו"כל המתאבל על ירושלים - זוכה ורואה בשמחתה".

 • יש לציין שאיסור הכיבוס התספורת והגילוח, הינם איסורים מדין המשנה והגמ' במסכת תענית[1] ועל כן יש להם חשיבות רבה ביותר. על כן, גם אלו שלא נהגו באיסור הגילוח מי"ז בתמוז עליהם להשתדל ולהקפיד בתשעת הימים, כיוון שכאמור : זהו דין ממש ולא "רק" מנהג אבלות, ולכל הפחות יש להקפיד משבת חזון ואילך שזהו דין המוסכם לכל השיטות.


לקריאת מאמרים נוספים מפרי עטו של הרב רונן נויברט

•ב.    כיבוס ונקיון


 • דין הכיבוס הינו כאמור, מדין המשנה והגמרא, ועל כן חומרתו גדולה. הספרדים נוהגים באיסור זה רק בשבוע שחל בו תשעה באב ואילו האשכנזים נוהגים בכל תשעת הימים.

 • בדיני כיבוס ישנם שני איסורים :

  • איסור לבישת בגדים מכובסים (ופשוט שאסורים גם בגדים חדשים).

  • איסור כיבוס. • אין לובשים ומשתמשים בבגדים מכובסים.

 • אם לבש את הבגד כשעה, הרי הוא נחשב כ"אינו מכובס" ולכן הפתרון המומלץ הוא ללבוש לפני ר"ח אב למשך כשעה, בביתו, את כל הבגדים אותם אנו עתידים ללבוש בתשעת הימים. ניתן ללבוש את כל הבגדים זה על גב זה ונחשב כאילו לבש את כולם.

 • אם לא הספיק ללבשם[2] לפני ר"ח, ניתן בשבת חזון ללבוש למשך כשעה את הבגדים בהם רוצה להשתמש במהלך השבוע ובלבד שלא יהיו אלו בגדים המיוחדים לימות החול בלבד שאז יש הכנה ניכרת מקודש לחול. בגדי חול שנוהג ללבשם במהלך שהותו בביתו בשבת, רשאי ללובשם בביתו ואז אין ההכנה ניכרת ובלבד שלא יאמר בפיו בפירוש שמכינם לשבוע זה.

 • סדינים מפות ומגבות נכללים באיסור מכובסים ועל כן אסור להשתמש בהם אא"כ השתמש בהם לפני כן ואפילו שימוש קטן. אם נתלכלכו ביותר, יש להקל[3] ולהחליף למכובסים.

 • בבגדים תחתוניים יש להקל ולהתיר בלבישת מכובסים. אמנם בגדים חדשים מעין אלו - אסורים[4] ובשבת אפשר להקל בצורך גדול[5].

 • לכבוד שבת מותר ללבוש מכובסים, אמנם סדינים מכובסים[6] אסורים.

 • לכבוד שמחה - ברית, פדיון וכדו' התירו ללבוש בגדים מכובסים.

 • במקום צורך גדול[7] אחר, כגון: פגישה עסקית חשובה, מפגש שידוכין וכו' ניתן להקל ולהחליף למכובסים .

 • אורח בבית מלון רשאי להשתמש במצעים שהחליפו עבורו. • אין מכבסים כל בגד בתשעת הימים. אם אין לו בגד אחר ללבוש - ניתן להקל[8] עד שבת חזון, והיום מציאות כזו כמעט ולא קיימת לגבי מבוגרים. אמנם, לגבי ילדים[9] (עד גיל 6-7), יש מקום להקל ולכבס לפי הצורך (וגם בילד גדול יותר שבגדיו מתלכלכים מאוד ניתן להקל[10]). בכל מקרה, כאשר נאלצים לכבס, אין להעמיס על המכונה בגדים שאין הכרח לכבסם, אף שיש מקום במכונת הכביסה.[11]

 • אם נתלכלך בגדו בכתם קטן שיכול לנקותו בנקל (ע"י מטלית לחה וכדומה) - יש מקום להקל לנקותו כיוון שאינו נראה כמסיח דעתו מן האבלות בדבר קטן שכזה.

 • לכבוד שבת מותר לכבס אם אין לו נקיים.

 • בכלל כיבוס גם גיהוץ נאסר, ואמנם לצורך שבת חזון ניתן להקל ולגהץ.

 • מותר לצחצח[12] נעליים בתשעת הימים.

 • מותר לשטוף רצפות ובודאי שבמקום לכלוך אין להחמיר כלל.

 

•ג.     תספורת וגילוח


 • הספרדים נוהגים באיסור זה רק בשבוע שחל בו תשעה באב והאשכנזים נוהגים בכל תשעת הימים. • תספורת ילדים (עד גיל 9)- יש להקל[13] עד שבוע שחל בו תשעה באב.

 • ברית מילה - אבי התינוק, הסנדק והמוהל מותרים בגילוח עד שבת חזון. הגילוח מותר רק ביום הברית ולא לפני כן .

 • המוזמן לפני שר או אדם חשוב, וכן הנצרך לגילוח לצורך קידום עסקים[14] כך שאם לא יתגלח, יעשה רושם שלילי על לקוחותיו ועלול להגיע להפסד ממון - התירו לו להתגלח עד שבוע שחל בו תשעה באב (שאז איסור הגילוח הוא מדינא ולא מהמנהג), ואעפ"כ נראה לענ"ד שיש להחמיר בכך לכתחילה ולסמוך על הקב"ה שדקדוק במצוות החכמים יועיל יותר לקידום העסקים מאשר גילוח הזקן.

 • אין קוצצים ציפורניים ולכבוד שבת ולצורך מצווה מותר[15].

 

•ד.    רחצה • האשכנזים נוהגים באיסור רחצה החל מר"ח אב ואילו הספרדים נוהגים רק בשבוע שחל בו תשעה באב.

 • הרחצה שאסורה היא רחצה לתענוג, אך רחצה לנקיות, לדבר מצווה, או רפואה מותרת.

 • מי שגופו מלוכלך[16] (צבע, בוץ וכדומה) יכול לרחוץ בחמין על מנת להסיר את הלכלוך.

 • מקלחת לצורך הסרת זיעה מותרת[17] בצונן (ואין צורך שהמים יהיו קרים ממש אלא פושרים[18]) ובלבד שהרחצה תהיה מהירה ועניינית ולא תתארך ל"רחצת תענוג". בכל מקרה, אדם המיוזע חייב להתקלח ויש לדאוג שלא להסתובב מיוזעים בימים אלו, שדבר זה פוגע באחרים וזוהי חסידות שוטה המביאה לחילול השם ובפרט שהדבר נעשה אצל תלמידי חכמים.

 • לכבוד שבת מותרת רחצה בחמין וכן לטבילת מצווה מותרת רחצה בחמין.

 • למעוברת בחודש התשיעי וליולדת התירו רחצה כדרכה בחמין.

 • מי שנצרך לשחות בבריכה או מרחצאות מטעמי רפואה (בעיות גב וכדומה) - מותר לו לשחות ובלבד שהשחייה תהיה "עניינית" ולא ישהה להתענג במים.

 • לימוד שחייה לילדים - יש מקום להקל עד שבת חזון מאחר ומטרת השחייה היא לימודית ולא לתענוג, אמנם יש להחמיר בשבוע שחל בו ת"ב[19] ובייחוד בילדים המבינים עניינה של האבלות (מגיל 9 ומעלה) . בכל מקרה יש להדריך את הילדים שלא להשתכשך במים אלא להכנס לצורך הלימוד בלבד ולצאת מיד לאחר מכן.

 

•ה.   בשר ויין • האשכנזים נוהגים באיסור זה מר"ח אב ואילו הספרדים מב' באב.

 • הגדרת תבשיל בשרי[20] : כל תבשיל שיש בו לפחות יחס של 1/60 בין הבשר לשאר המרכיבים.

 • אסור לאכול אפילו תבשיל עם רוטב בשרי.

 • מאכל פרווה שנתבשל בכלי בשרי - מותר.

 • תבשיל שמעורב בו יין - רבים התירו[21] וניתן לסמוך ולהקל.

 • יש לחנך בכך גם את הקטנים מגיל 6 ומעלה ויש המקילים[22] לאסור רק מגיל 9 (הגיל שבו מתחיל להבין עניין האבלות, וכמובן שצריך לדון כל ילד לגופו והגילאים הנ"ל הם רק בבחינת הכלל).

 • בהבדלה[23] יש לתת את היין לקטן בגיל 6-9, אם יש לו רק בת בגילאים אלו - ייתן לה לשתות (ולא יצמח לה זקן). אין לו בן או בת בגילאים אלו - ישתה בעצמו.

 • לחולה מותר לאכול כדרכו.

 •  בסעודת מצווה[24] של מילה, פדיון בן וסיום מסכת - מותרת אכילת בשר ושתיית יין.

 

•ו.      קניות וברכת שהחיינו • אין מברכים שהחיינו בשבת חזון[25] ויש המקילים בכך[26] ויש להחמיר אא"כ יש צורך גדול בכך.

 • אסור לקנות בגדים וחפצים חדשים כלל, כיוון שמסיח דעתו מן האבלות, ובחפצים זולים שאין בהם חשיבות גדולה, כגון: סירים וכלי אוכל ניתן להקל.

 • אם קונה את החפץ לצורך ולא רק ל"הרווחה", כגון: כאשר נתקלקל הישן ונצרך לו, או לחילופין אם רוכש לצורך פרנסה (כגון: רכב לצרכי עבודה) יש להקל ויברך שהחיינו לאחר תשעת הימים[27].

לפיכך, נעלי בד לתשעה באב - מותר לרכוש,ויש ללבשם לפני תשעה באב.


 • אם החפץ במבצע שיחלוף לאחר תשעת הימים - מותר לרכשו[28].

 • מותר לרכוש מתנה[29] עבור שמחה המתקיימת בתשעת הימים, כגון : ברית, פדיון וכו'.

 

•ז.     מוזיקה , בידור ובילוי • בתשעת הימים יש להחמיר בשמיעת כל נגינה למעט שירי קודש שקטים בהם יש מקום להקל.

 • יש מקום להחמיר גם במוסיקת רקע אמנם הנצרך לכך ביותר, כגון: בזמן נסיעה, יכול להקל ובפרט עד שבוע שחל בו תשעה באב יש יותר מקום להקל.

 • יש להימנע מהאזנה או צפייה בתוכניות משעשעות, וכן מהאזנה או צפייה בתוכנית עם קטעי קישור משעשעים או מוזיקליים ולכל הפחות ראוי להנמיך את הווליום בזמן השירה[30].

 • אפילו ניגון למטרה לימודית אסור בתשעת הימים[31] ולצורך פרנסה במקום הפסד יש שהתירו עד שבוע שחל בו ט' באב[32].

 • אין ראוי כלל לערוך טיולים בתשעת הימים, הן מצד מנהגי האבלות והן מצד הסכנה.

 

•ח.   בניה שיפוצים וגינון


 • אין עוסקים בכל בניין של שמחה בתשעת הימים. הגדרת בנין של שמחה הוא שיפוץ שבא לצורך הרווחה ותענוג, אך אם השיפוץ בא לתקן קלקול (כגון: סיוד לאחר נזילת מים וכו') - יש להתיר.

 • שיפוץ אותו החלו לפני ימי בין המצרים -בשעת הצורך ניתן להקל עד שבוע שחל בו ט' באב[33]. אמנם, אם יכול לדחות את השיפוצים בלי הפסד גדול, תבוא עליו ברכה (וז"ל המהרי"ל :      " לא נכון לצייר כל בין המצרים והואיל דקץ עמו והתחיל יגמור ואם יכול לפתותו בדבר מועט עד אחר תשעה באב תבוא עליו ברכה").

 • אם יש לו מספר קבלני שיפוצים, כל אחד נידון בפני עצמו ואין להתחיל כל שלב חדש בשיפוץ בתוך תשעת הימים.

 


 • יש להימנע מלקנות , לשכור או להיכנס לדירה חדשה, ורצוי אף להימנע  מחיפוש דירה בימים אלו[34].

 • נטיעה של שמחה, כגון: פרחים ועצי נוי - אסורה בימים אלו . אמנם ניכוש עשבים מותר.

 

 

 

 


[1] כ"ט: - ל:

[2] פסקי תשובות תקנ"א י"ז

[3] שם

[4] משנ"ב תקנ"א מ"ז

[5] שם נ"ט

[6] משנ"ב תקנ"א ל"ג

[7] פסקי תשובות תקנ"א י"ז

[8] משנ"ב תקנ"א כ"ט

[9] שו"ע ורמ"א תקנ"א י"ד.

[10] פסקי תשובות, תקנ"א מ"א

[11] פסקי תשובות, תקנ"א כ"א

[12] יביע אומר ח"ג, י"ב ג'

[13] משנ"ב תקנ"א פ"א, פ"ב

[14] עיין אגרו"מ ח"ד ק"ב.

[15] משנ"ב תקנ"א כ'.

[16] ערוך השלחן, תקנ"א ל"ז

[17] ואע"פ שהמשנ"ב התיר רק פניו ידיו ורגליו, פוסקים בדורנו הקלו ברחצת כל גופו בצונן מאחר ובזיעה יש ענין של נקיות ובמזג האויר של ארץ ישראל נקיות זו הכרחית.

[18] מקור חיים ר"ג, כ"ג

[19] והטעם כיוון שיש בו יש דיני אבלות מדינא דגמ' ולא רק ממנהג, וגם לשיטת כל הראשונים יש לנהוג שלא להתרחץ לפחות בימים אלו.

[20] משנ"ב תקנ"א ס"ג

[21] באר היטב, ט"ז, תשובות והנהגות ח"ב רנ"ט והמשנ"ב תקנ"א ס"ג מחמיר בכך.

[22] ע"פ שיטת המג"א וע"ע פסקי תשובות תקנ"א מ"א

[23] שו"ע ורמ"א תקנ"א י' ומשנ"ב שם, פסקי תשובות ל"ה

[24] רמ"א, תקנ"א י'.

[25] משנ"ב תקנ"א מ"ה.

[26] במשנ"ב תקנ"א מ"ה, צ"ח. שו"ת יחווה דעת א' ל"ז.

[27] אגרו"מ או"ח ג' פ'

[28] ע"פ משנ"ב תקנ"א , י"א

[29] פסקי תשובות תקנ"א ג'

[30] שאילת שלמה ב' 324

[31] באור הלכה תקנ"א ד"ה ממעטים

[32] ציץ אליעזר ט"ז י"ט,  אגרו"מ או"ח ח"ג פ"ז

[33] אגרות משה או"ח ג', פ"ב

[34] פסקי תשובות תקנ"א י"ב

 

 

בית המדרש