ישיבת אורות שאול, רעננה

בית המדרש

ספר בראשית: השוואת פרק א´ לפרק ט´

ע"י: הרב יובל שרלו

זהו שיעור הווידאו השני של הרב שרלו על ספר בראשית. בשיעור זה הרב משווה בין פרק א´ לפרק ט´ ומתחיל בניתוח המשמעויות



לנוחיות הצופה מצורפת הטבלה אותה צייר הרב בשיעור:
 




















































הבריאה הראשונה

הבריאה השניה

רוח אלוקים מרחפת והעולם

ויעבר אלוקים רוח על המים

תוהו ובוהו

מבול

אור, מים, ארץ, צומח, מאורות, אדם

מים, היבשה, עלי זית, כל ימי הארץ...לא ישבותו, האדם יוצא מן התיבה

פרו ורבו

פרו ורבו

רדו בדגת הים

ומוראכם וחיתכם יהיה...

כל ירק עשב

מותר לאכול גם מן החי

חטא עץ הדעת

חטא נח (איבוד הדעת)

הקב"ה נוטע את הגן

נטיעת הכרם ע"י נח

בניו חוטאים בשפיכות דמים

בניו חוטאים העריות

בסוף עשר דורות:  כי השחית כל בשר את דרכו על הארץ, חמס.

בסוף נח: מגדל בבל

בעקבות החטא היה מבול

?


לשיעור הקודם -לחץ כאן

 

 

 

בית המדרש