ישיבת אורות שאול, רעננה

בית המדרש

ספר בראשית-משמעות ההשוואה בין פרק א´ לפרק ט´

ע"י: הרב יובל שרלו

זהו השיעור השלישי במסגרת שיעורי הווידאו על ספר בראשית השיעור דן במשמעויות ההשוואה שנעשתה בשיעור שעבר


לשיעור הקודם - לחץ כאן

ניתן להנציח שיעורים. לפרטים צור קשר


 לנוחיות הצופה צירפנו את הטבלה מהשיעור הקודם

הבריאה הראשונההבריאה השניהרוח אלוקים מרחפת והעולםויעבר אלוקים רוח על המיםתוהו ובוהומבולאור, מים, ארץ, צומח, מאורות, אדםמים, היבשה, עלי זית, כל ימי הארץ...לא ישבותו, האדם יוצא מן התיבהפרו ורבופרו ורבורדו בדגת היםומוראכם וחיתכם יהיה...כל ירק עשבמותר לאכול גם מן החיחטא עץ הדעתחטא נח (איבוד הדעת)הקב"ה נוטע את הגןנטיעת הכרם ע"י נחבניו חוטאים בשפיכות דמיםבניו חוטאים העריותבסוף עשר דורות:  כי השחית כל בשר את דרכו על הארץ, חמס.בסוף נח: מגדל בבלבעקבות החטא היה מבול?


 

 

בית המדרש