ישיבת אורות שאול, רעננה

בית המדרש

ספר בראשית:היחס בין האיש והאישה

ע"י: הרב יובל שרלו

זהו שיעור נוסף בשיעורי הווידאו על ספר בראשית המועברים בישיבה.השיעור דן בשאלת היחס בין האיש והאישה בשני פרקי הבריאה.השיעור בנוי על סמך השיעור שלפניו

 

 

בית המדרש