ישיבת אורות שאול, רעננה

בית המדרש

ספר בראשית-למה נקרא נח בשם נח?

ע"י: הרב יובל שרלו

זהו שיעור נוסף בשיעורי ספר בראשית שמועברים בישיבה. בע"ה השבוע יועלה שיעור נוסף בסוף השבוע

Download File להצגת דף מקורות


 

 

 

בית המדרש