ישיבת אורות שאול, רעננה

בית המדרש

מה בין עמונה לפקיעין?

ע"י: הרב יובל שרלו

איש מוסר שהתנגד לאלימות המשטרה בעמונה אינו יכול לעמוד מנגד כשהיא מופעלת בפקיעין. איש מוסר ששתק כאשר היכו את ילדינו בעמונה אינו רשאי למחות נגד אלימות המשטרה במקום אחר. כולנו נדרשים להיות אנשי אמת, ולבנות חברה בה משטרה אינה מפעילה אלימות בשום אופן ופנים, וגם את הכוח היא מפעילה בצורה מושכלת

 


משטרה רשאית להפעיל כוח. הכוח הוא פריבילגיה של השלטון, והמשטרה היא הזרוע האזרחית המפעילה כוח בשעה שאין שום דרך אחרת. מותר למשטרה להפעיל כוח לפינוי כבישים, להצבת אנטנה, למימוש חוק בפינוי מאחז, נגד שמאל קיצוני ואנרכיסט, או לכל עניין אחר שלא נמצא לו פיתרון טוב יותר.


למשטרה אין כל סמכות להפעיל אלימות. האלימות אינה פריבילגיה של השלטון, והמשטרה אינה רשאית בשום מקרה להיות אלימה. אסור להיות אלימה בשעה שהיא מפנה כבישים, מציבה אנטנה, מממשת חוק בפינוי מאחז, נגד שמאל קיצוני ואנרכיסט  - בשום תנאי ובשום מקרה.


לאזרחים אסור להפעיל לא כוח ולא אלימות. התורה קבעה "שום תשים עליך מלך" וחכמינו דרשו "שתהא אימתו עליך". התורה גם ציוותה שנמנה לנו שופטים ושוטרים.


מה בין כוח לאלימות ?


כוח מופעל על פי חוק. כשכוח מופעל שלא על פי חוק - הוא אלימות. חז"ל טוענים נגד דוד המלך שהוא לא פעל נגד אוריה במסגרת החוק אלא בהפעלת כוח שלטוני שלא כדין.


כוח הוא מידותי - הוא מופעל בהיקף הנדרש כדי לממש חוק. אלימות - הפעלת כוח מעל המידה הנדרשת. ארבעים יכנו לא יוסיף.


כוח מופעל בקור רוח ובאחריות. אלימות היא התפרצות רגשות ופתרון בעיות אישיות של השוטרים.


כוח מופעל בזהירות שלא לגרום נזק ארוך טווח. אלימות אינה שוקלת דבר, והיא גורמת נזק לטווח ארוך.


כוח מופעל בצורה שוויונית, כאשר זו חלק ממדיניות מסודרת וקבועה. אלימות משטרתית מופעלת בהתפרצות ובגחמות מקומיות. הלכות דינא דמלכותא דינא מוגבלים אך ורק לשלטון הנוהג בשוויונות.


כוח שלטוני - מותר. כמוצא אחרון. אלימות - אסורה.


למשטרה אסור להיות אלימה. אסור לה כי זו פגיעה בזכויות האדם; אסור לה כי זו פעילות לא מקצועית שלה עצמה; אסור לה כי בעשותה זו היא עצמה מעצימה את האלימות בחברה; אסור לה כי הדבר אינו במסגרת המנדט שניתן לה; אסור לה כי היא פוגעת בצלם א-לוהים של האדם; אסור לה כי אסור.


אינני יודע מה קרה בפקיעין. ייתכן וכלל לא הופעלה אלימות מצד המשטרה, והמשטרה מצאה עצמה במצב בלתי אפשרי בו מופעל נגדה כוח. זו מציאות שאין החברה יכולה לסבול - שאזרחים מפעילים כוח בכלל, ונגד משטרה בפרט. ייתכן להפך, שהמשטרה פתחה בהפעלת כוח בצורה לא מושכלת, והתדרדרה לאלימות. חייבים לבדוק את זה, כדי שהגורם המופקד על מניעת האלימות לי יהיה אלים בעצמו.


דבר אחד ברור לי: איש מוסר שהתנגד לאלימות המשטרה בעמונה אינו יכול לעמוד מנגד כשהיא מופעלת בפקיעין. איש מוסר ששתק כאשר היכו את ילדינו בעמונה אינו רשאי למחות נגד אלימות המשטרה במקום אחר. כולנו נדרשים להיות אנשי אמת, ולבנות חברה בה משטרה אינה מפעילה אלימות בשום אופן ופנים, וגם את הכוח היא מפעילה בצורה מושכלת. הנזק הגדול ביותר למוסר נגרם בשעה שהוא מתגלה כמניפולציה פוליטית - אדם השותק כשהמשטרה אלימה נגד העמדה הפוליטית לה אינו מסכים אינו יכול למחות בשעה שהיא מופעלת נגדו. אין מוסר חד-צדדי, ואנו שלמדנו בשרנו מהי אלימות משטרתית חייבים לעמוד כאנשי צדק ולתבוע כי הנושא ייבדק. מי שפעל באלימות נגד המשטרה חייב להיענש, ואם המשטרה עצמה עשתה כך - על אחת כמה וכמה.


תורת ישראל לימדה אותנו עד כמה חמורה התפשטות האלימות. אלימות מתדרדרת לרצח, וארץ ישראל הקדושה מתמלאת שפיכות דמים. רק היום אנו קוראים על כמה מעשי רצח שנעשו בישראל. "שופך דם האדם באדם דמו יישפך כי בצלם א-לוהים עשה את האדם". נר לרגלנו צריכה להיות ההכרה העמוקה כי שמו של הקב"ה הוא שלום, וזו צריכה להיות דמות החברה שאנו בונים כאן. אנו בסכנה גדולה של התפוררות פנימית המתרחשת ככל שהחברה נעשית אלימה יותר, ומשימת הורדת האלימות היא משימת הקיום שלנו.

 

 

בית המדרש