ישיבת אורות שאול, רעננה

בית המדרש

ספר בראשית-ויראו בני האלקים את בנות האדם

ע"י: הרב יובל שרלו

השיעור דן גם הוא בסוף פרשת בראשית קודם העיסוק בפרשת המבול

 

 

בית המדרש