ישיבת אורות שאול, רעננה

בית המדרש

קול קורא למורים הדתיים על שביתת המורים

ע"י: הרב יובל שרלו

מכתב ששלח הרב לפני כשבועיים לקבוצת מורים בירושלים על שביתת המורים בו הוא קורא להיות שותפים בשביתה ולמצוא דרכים יצירתיות למנוע ביטול תורה


לאחי ורעי המורים במערכת החינוך הדתית,


לאמתו של דבר, לא המורים צריכים לעמוד בראש המאבק על החינוך. מי שצריך לעמוד בראש המאבק הוא מי שעתידה של מדינת ישראל חשוב בעיניו, ומכיר בכך שעיקר העיקרים הוא המשאב האנושי שלנו - ילדינו. האינטרס הוא שלנו כהורים, כאזרחים, כבני אדם, ואילו המורים הם חלק הארי של השליחים המכוננים את החינוך בישראל. את הציבור צריך לעורר.


מאבק זה הוא בגדר "ביטולה הוא לימודה", ואף המורים הדתיים, כולל אלה הזוכים ללמד לימודי קודש, צריכים להיות חלק בלתי נפרד מהמאבק ומהשביתה. לא זו בלבד, אלא בשל העובדה שכלל המורים ייהנו מפירות המאבק מחייב סולידאריות והשתתפות, שאם לא כן מדובר בפגם מוסרי. העובדה שהמורים מועסקים בסוג מסוים של העסקה פוגענית מחייבת גם כן שותפות במאבק זה, כחלק מתיקון פני החברה. מעבר לכל, ריבוי הכסף הפרטי במערכת החינוך הציונית-דתית היא עוול נורא כלפי אלה שאין להם, ואינם זוכים לחינוך ראוי, ומאבק זה בא לתקן גם חרפה זו.


אמת הדבר שהתמונה מורכבת יותר - עתיד החינוך תלוי גם בתלמוד תורה בפועל ובקיום המצווה, ולא התלמידים הם אלה שצריכים לשלם את המחיר, ויש עוד שיקולים נוספים. ארגון המורים עצמו ראה בציון יום הזיכרון לרבין דבר מה משמעותי, דבר המלמד כי כדרכן- תמונות מורכבות יותר. על כן, נכון הוא לחפש דרך להביא הן את השביתה והן את תלמוד התורה לידי ביטוי: בלימוד תחומי קודש אחרים שאינם קשורים לבחינות, בלימוד "לשמה" מחוץ לגבולות בית ספר, בקיצור השהות בפנימייה, בביטול דיווחים בחינות וסדרי לימוד פורמאליים ועוד ועוד. כך מוצאים את הדרך הנכונה להביא בצורה אופטימאלית את הדברים לידי ביטוי.


משימה נוספת היא לקדם אכן את המאבק לשינוי כולל ביחס לחינוך, ולהיצמד למטרה העיקרית - קידום החינוך, ששכר המורים הוא חלק ממנו, אך לא העניין היחיד.


אני מאמין כי בשעה שתהיה הירתמות כללית לקידום פני החינוך, ונכונות לשלם מחיר על כך (שהרי כל שינוי תובע מחיר מסוים) יתחולל אותו שינוי מבורך בהקצאת משאבי המדינה. אין הציבור הדתי יכול לפטור עצמו מהשתתפות בו, ולהביא לידי ביטוי את היחס הנכון בין דרכי מאבק ובין מצוות תלמוד תורה.

 

 

בית המדרש