ישיבת אורות שאול, רעננה

בית המדרש

היחס בין עלילות גלגמש במבול למבול המתואר בתורה

ע"י: הרב יובל שרלו

השיעור שהועבר במסגרת שיעורי בראשית עוסק בשאלה מחקרית של היחס בין מקורות חיצוניים לתורה. עקב העיסוק בשאלה מחקרית זו השיעור נערך בכיתה ולא בביהמ"ד.

Download File להצגת דף מקורות


 

 

בית המדרש