ישיבת אורות שאול, רעננה

בית המדרש

דבר תורה לפ"ש-נדר יעקב

ע"י: הרב רונן נויברט

הרב רונן נויבירט מסביר את נדרו של יעקב ואת מהלך קיומו בפרשת ויצא ווישלח


 

 

בית המדרש