ישיבת אורות שאול, רעננה

בית המדרש

בראשית-המשך הדיון על בריאת העולם החדש (פרק ט´) וסיפור מגדל בבל

ע"י: הרב יובל שרלו

שני שיעורים נוספים במסגרת שיעורי ספר בראשית.הדיון הוא בעולם שלאחר המבול ובמגדל בבל

שיעור 1


שיעור 2

 

 

בית המדרש