ישיבת אורות שאול, רעננה

בית המדרש

מה נעשה כשנהיה הרוב במדינה

ע"י: הרב יובל שרלו

כיצד יש להתייחס לסקר גוטמן הטוען שישנה עלייה בכמות המצהירים על היותם דתיים?מה זה מחייב אותנו? על כך במאמר הבא

 


המציאות הדמוגרפית משתנה, ואסור לנו להתעלם מכך. לטווח הבינוני, בתוכנו יש מליון יוצאי ברית המועצות ואנחנו לא יכולים עוד להתעלם מהם; לטווח הארוך אנו מוצאים את עצמנו גדלים בצורה משמעותית משני כיוונים. מחד גיסא, הילודה בציבור הדתי והחרדי היא בערך פי שלושה מהציבור היהודי הכללי במדינת ישראל; מאידך גיסא, מלחמות הדת פחתו מאוד, וקיימת מסורתיות בסיסית באומה. הנשמה היהודית פועמת, ואנו תרים אחר דרכים להציתה. 


צריך להתחיל לעבוד, וחזק. אנחנו אט אט מפסיקים להיות קבוצת מיעוט, והופכים לקבוצה המרכיבה את הרוב. זה מעמד מחמיא מאוד, אולם יותר מכל הוא מחייב. עד היום עוד לא כתבנו לעצמנו מה אנו חולמים ולאן אנו רוצים להגיע. אנו מדברים בחזונות כלליים מאוד, המדברים על בניין מדינה יהודית, מוסרית, ערכית, קדושה וטהורה. ברם, עולם ההלכה לימד אותנו כי לא ניתן להישאר ברמה הכללית של הדברים. צריך לתרגם את הרעיונות הכלליים לשפה מעשית, להגדרות, ליכולת ביקורת, לכימות, ולשאר העניינים הדומים לשפת ההלכה. עד היום עוד לא עשינו את זה.


כשהרצל חזה את מדינת היהודים הוא כתב ספר: אלטנוילנד. אם הוא היה משווה בין מה שהוא כתב בספר לבין המציאות של היום הוא היה מעריך ש 60% בערך מחזונו התגשם. אנחנו עוד לא כתבנו את הספר, ובלי תוכנית קשה לדבר על דרכי הגשמה.


אנחנו כמובן גם נגלה שהמפגש שבין החזון והמציאות מסובך מאוד. כך אירע לעם ישראל ביוצאו ממצרים, כך אירע עם הכניסה לארץ, וכך נראה לאורך הדורות כולם. נצטרך ללמוד התעקשות מהי ופשרה מהי; נצטרך לחוות את המעבר מעולם הרצוי לעולם האפשר, שזו שפתה של המציאות; נצטרך להכיר כי עולם החזון מסוגל לחיות בבדידות, אך במציאות אנו מתפקדים במסגרת כלל לאומית וכלל עולמית וחייבים למצוא לה את המקום.  לא זו בלבד, אלא שמתוך משנת הראי"ה זצ"ל למדנו גם על החשיבות שיש לכל מרכיבי האומה, ולכל הסיעות המרכיבות אותה, כך שאנו צריכים גם עזרה מבחוץ. השילוב המופלא בין חזון שאנו רוצים להגשימו ושננסח אותו בצורה מעשית, ובין ההכרה בכללים של המציאות ובדרך המיוחדת של ההגשמה - הוא העומד לפתחנו. עתה מוטלת חובת העבודה עלינו. אין כל ספק שיש ביד תורת ישראל ונאמניה להעצים את המדינה מכוחה של תורה. אולם "לא יגעת ומצאת - אל תאמן". 


פורסם ב'עולם קטן' שבת פרשת מקץ (כ"ח כסליו תשס"ח)

 

 

בית המדרש