ישיבת אורות שאול, רעננה

בית המדרש

ספר בראשית:פתיחה לאברהם אבינו

ע"י: הרב יובל שרלו

זהו שיעור נוסף בסידרת השיעורים על ספר בראשית המועברים בישיבה ע"י הרב שרלו בתחילת סדר בוקר. 

 

בית המדרש