ישיבת אורות שאול, רעננה

בית המדרש

ספר בראשית: סיפור העקידה (2 שיעורים)

ע"י: הרב יובל שרלו

שני שיעורים העוסקים בשאלת העקידה.אלו שניים משלשה שיעורים אחרונים לעת עתה על ספר בראשית.

שיעור ראשון


שיעור שני:

 

 

בית המדרש