ישיבת אורות שאול, רעננה

בית המדרש

כיצד להתנהג בחדר מורים בין מורים למורות

ע"י: הרב יובל שרלו

מה יעשו מורים בחדר מורים? האם יש להפריד חדר מורים?מהם כללי הצניעות במקומות מעורבים? בכך דן המאמר הבא

א. חדר המורים הוא המרחב המשותף בו עובדים גברים ונשים למען התלמידים. זו נקודת המוצא שהיא דרך הארץ של העולם, שבו נפגשים גברים ונשים ותורמים כל אחד את מה שהוא יכול לתרום למען הייעוד המשותף. ייעודה של ההלכה בהקשר זה הוא לעצב את חדר המורים כמרחב הממלא את תפקידו מחד גיסא, וצנוע וקדוש מאידך גיסא.
ב. חדר המורים צריך לתפקד באותה דרך מיוחדת שאנו מחנכים את ילדינו: לחיות כבני אדם בריאים וקדושים בחברה צנועה שהיא מעורבת. כך כולנו חיים, וכך אנו רוצים לחנך את ילדינו, ואין כחדר המורים טוב לעשות זאת. צריך לתת דוגמה אישית לחיים בחברה צנועה מעורבת.
ג. במקומות בהם נמצאים גברים ונשים יש לחיות לאור כללים אלה:
1) איסור ייחוד של גברים ונשים כמבואר בהלכה. אם מתקיימות שיחות אישיות הן צריכות להתקיים בדרך בה לא יהיה ייחוד - לא בחדרים נעולים, והטוב ביותר שניתן לראות מבחוץ.
2) איסור על מגע פיזי כלשהו בין גברים ונשים.
3) שיחה עניינית וראויה על הנושאים בהם דנים. לא שיחה אינטימית בין גברים ונשים על נושאים שאינם ממין העניין. זו המשמעות ההלכתית של החובה להתרחק מהנשים מאוד מאוד. בכלל יש להחמיר מאוד ביצירת קשר עם אנשים נשואים.
4) צניעות נפשית בסיסית. אדם חייב להתהלך כאילו הוא מוקף זכוכית בלתי נראית אלא לו עצמו, ולחיות בתחושה עמוקה מאוד של צניעות, והעצמת הקשר שבינו ובין אשתו בלבד.
ד. למה אין להקל ביסודות הצניעות - הן בשל העובדה שהצניעות היא חלק מיסודות החיים וממהותם, והן בשל העובדה שמדובר במדרון חלקלק מפתה שעלול להטביע את האדם במדמנת היצרים. על כן לא מקילים ראש בחובה לחיות חיים צנועים.
ה. למה אין להקל בחשיבות תפקודו של חדר המורים ? כי אנו אחראים על ילדינו וחייבים לפעול בצורה הטובה ביותר מבחינה חינוכית. צריך גם להיזהר מהנזקים שחומרות יתר יוצרות: הם לא רק מתמודדים עם מציאות אלא יוצרים אותה. לא משיגים כל צניעות בהפיכת נשים למפלצות ולפצצות מתקתקות בתחום התאוות. יוצרים צניעות בחיים צנועים כראוי.
ו. זו הצורה שיש לחיות בה בחדר מורים ובכל מקום, ועל ידי כך נאמנים לערכי היסוד של החיים הצנועים והחברתיים כאחד.

 

 

בית המדרש