ישיבת אורות שאול, רעננה

בית המדרש

מעצרן של שבע הנערות

ע"י: הרב יובל שרלו

הרב יובל שרלו קורא לשחרר את שבע הבנות העצורות בבית הכלא כי לא מנהלים מאבק אידואולוגי על כתפיים של בנות צעירות


שבע הנערות המסרבות להכיר במדינת ישראל לפי שאינה מדינת התורה אינן מכוונות לאמיתה של תורת אמת. תורת ישראל מכירה בסידור לאומי בכלל - שאלמלא מוראה איש את רעהו חיים בלעו; מכירה בחוקים שונים בצד דינא דמלכותא, ומכירה בסמכות האומה הישראלית לכונן יישות לאומית במדינת ישראל. מגמת אי-ההזדהות אינה נכונה כלל ועיקר, והיא מנוגדת לכל היחס היהודי המיוחד לזכות הגדולה של השתתפות בגאולת ישראל. גם בשפה פשוטה יותר ישנה חשיבות עצומה לניהול המדינה על פי ערכי סידור ציבורי. עמדתן והתנהגותן מהווה משימה חשובה להורים, לרבנים ולמערכת החינוך.


לכל זה אין כל קשר לשערורייה של היותן נתונות במעצר יותר משלושה שבועות. לא מנהלים קרבות אידיאולוגיים במערכת המשפט, ולא מחנכים בכוח השלטון המדיני נערות שבגיל חינוך. מדובר בפגיעה חמורה בזכויות האדם, והתנהלות מטופשת של מערכת החוק במדינת ישראל. את תפקיד החינוך יש להותיר להורים ולמערכת החינוך, ואת מערכת סידור החוק יש להותיר לעולם המבוגרים. הן צריכות להיות משוחררות מיד ממעצרן, בשל העובדה שמדובר בבנות צעירות שאסור שתהיינה עצורות בבתי מעצר מכל סיבה שלא תהיה.


אפשר להוסיף לנימוקים לשחררן גם את הטיפשות שיש במעצרן. הן הופכות לגיבורות תרבות לקבוצה מסוימת, עצרות למענן מתחילות להתארגן, הבמה לעמדות אלו הולכת ומועצמת ועוד ועוד. ברם, אלה לא הנימוקים העיקריים, והקריאה לשחררן אינה נובעת ממניפולציה ומפחד מפני העמדות. היא נובעת מסיבה אחת פשוטה ועיקרית - לא עוצרים בנות עשרה ולא מנהלים מלחמה אידיאולוגית במערכת משפט על כתפיהן של בנות צעירות.

 

 

בית המדרש