ישיבת אורות שאול, רעננה

בית המדרש

למה בט"ו בשבט דווקא?

ע"י: אודי סט

בעזרת השם החל מהשבוע אנחנו פותחים פינה חדשה לנוער שתעסוק בנושאים שונים וכתובים בשפה קלה וברורה.השבוע הפינה עוסקת בט"ו בשבט


המקור הראשוני שיום ט"ו בשבט הוא יום מיוחד הוא המשנה הראשונה במסכת ר"ה:


"ארבעה ראשי שנים הם: ...באחד בשבט ראש השנה לאילן כדברי בית שמאי, בית הלל אומרים בחמשה עשר בו"


כלומר לפי דעת ב"ה ט"ו בשבט הוא ר"ה לאילן.


כל שנה שמגיע ט"ו בשבט אני שואל את עצמי מה קרה בט"ו בשבט שקבעו אותו כראש השנה לאילן?


אם היו שואלים אותי מלקבוע את ר"ה לאילן הייתי דוחה אותו לתקופה הרבה יותר מאוחרת שהאילנות מתחילים להוציא פרות או אולי להוציא ניצנים של פירות, אבל לא באמצע החורף שעוד יורדים גשמים  ורוחות חזוקות מנשבות שיכולות להזיק לאילן!


הגמרא במסכת ר"ה דנה מה קורה בט"ו בשבט שדווקא בו בחרו ב"ה להיות ר"ה לאילן  ומבארת הגמרא שבט"ו בשבט כבר ירדו רוב גשמי השנה. אבל עדיין צריך להבין:אז מה אם ירדו רוב גשמי השנה מה הקשר לאילן?


ולכן רש"י שם מבאר "הואיל ויצאו רוב גשמי שנה - שכבר עבר רוב ימות הגשמים שהוא זמן רביעה ועלה השרף באילנות, ונמצאו הפירות חונטין מעתה."


כלומר ט"ו בשבט הוא הזמן שממנו הפירות מתחילם לחנוט. מהי בדיוק חנטה נחלקו הראשונים ואין כאן המקום להאריך אבל ברור שמדובר בשלב ראשוני מאד של יצירת הפרי.


לאור זאת נוכל להבין יותר את מהותו של יום זה. ט"ו בשבט מסמל את נקודת  הראשית שעדיין לא נראית בעין. בחוץ הכל אפור וסגרירי הגשם ממשיך לרדת והרוח ממשיחה לנשוב בחוזקה, אבל משהו בפנים זז, מתחילה להירקם כאן יצירה חדשה, משהו שונה נוצר הדבר שכולם מצפים לו מתחיל לצאת אל אויר העולם.


הנקודה הזאת של הראשית היא נקודה מאד חשובה ומשמעותית. הראשית היא זו שקובעת את אופיו של הפרי, אם הראשית תהייה חזקה ואמיתית אז גם ההמשך יהיה מלבלב ופורח . אך אם חלילה להפך יהיה מאד קשה לשנות ולתקן את הצמח הקמל, שבקושי שורד.


לכן ט"ו בשבט שהוא חג של ראשית הוא מלמד אותנו כמה חשובה הראשית הנקודה שממנה נובע הרעיון היצירה ואם היא תהייה אמיתית עמוקה וישרה ודאי שמה שיצא מרעיון זה יהיה יצירה מופלא וטובה.


אם נמשיך באותו כיוון, וננסה להעמיק יותר בתאריך ט"ו בשבט.  הספר בני יששכר משווה בין ט"ו בשבט לט"ו באב. ט"ו באב כידוע יוצאת בנות ישראל בבגדי לבן לכרמים ובחורי ישראל מוצאים את שידוכיהם, והוא מבאר  שבעצם ט"ו באב יוצא בדיוק 40 יום לפני בריאת העולם שכידוע בריאת העולם לפי דעת רבי אליעזר הייתה בכ"ה באלול ו-40 יום קודם לכן אנו מגיעים לט"ו באב. וידועים דברי הגמרא בסוטה . ש-40 יום קודם יצירת הוולד יוצאת בת קול ואומרת בת פלוני לפלוני. לפי"ז ברור למה בט"ו באב יוצאת בנות ישראל לבושות לבן לחול בכרמים.


ט"ו בשבט ג"כ יוצא 40 יום קודם בריאת העולם לפי שיטת רבי יהושע שהעולם נברא בכ"ה אדר ולכן 40 יום קודם לכן מגיעים לט"ו בשבט שהוא בעצם 40 יום קודם יצירת הוולד.


לפי דברינו ניתן לומר ש40 יום קודם יצירת הוולד מסמל את נקודת הראשית שעוד שום דבר לא נראה בפועל הכל עדיין ברוח במחשבה, אבל כבר אז 40 יום קודם יצירת בוולד נקבע היעוד המטרה אם מי הוא יתחתן מה ייצא מהראשית הזו, כי זו היא נקודת הראשית שכ"כ חשובה ומעצבת את הפרי שייצא בסוף.


שנזכה שנקודת הראשית תהייה שלמה ומבורכת וממילא גם הפירות היוצאים מממנה יהיו נפלאים. 
טו בשבט שמח
אודי סט משמש כר"מ בישיבה התיכונית כפ"ג בפ"ת

 

 

בית המדרש