ישיבת אורות שאול, רעננה

בית המדרש

דבר תורה מצולם לפרשת משפטים

ע"י: אורי קראוסהר

אורי קראוסהר בוחן את פרשיית עבד עברי ועקרונות הצדק היהודי


 

 

בית המדרש