ישיבת אורות שאול, רעננה

בית המדרש

רעיונות לפרשת קדושים

ע"י: הרב עזריאל אריאל

הרב עזריאל אריאל עם רעיונות לפרשת קדושים:על החובה לדון לכף זכות ועל התוכחה

 

 

בית המדרש