ישיבת אורות שאול, רעננה

בית המדרש

סוגיית היחס למיעוטים (הדיון)

ע"י: בית המדרש הציבורי

זהו שיעור נוסף שהועבר במסגרת שיעורי בית המדרש הציבורי.השיעור דן ביחס למיעוטים והוא בא לאחר הבאת דף מקורות ושיעור מבוא.מעביר השיעור הוא הרב שרלו

 

 

בית המדרש