ישיבת אורות שאול, רעננה

בית המדרש

קידוש השם וחילול השם כפרמטר הלכתי - הדיון

ע"י: הרב יובל שרלו

שני שיעורים הדנים בשאלת קידוש השם וחילול השם כפרמטר הלכתי שהועברו כחלק מבית המדרש הציבורי בישיבה

 

 

בית המדרש