ישיבת אורות שאול, רעננה

בית המדרש

האמונה במשיח

ע"י: הרב יובל שרלו

מה כוללת האמונה בביאת המשיח?מה היא מחייבת?על כך במאמר הבא

 


האמונה בביאת המשיח היא אחד מי"ג עיקרי אמונה. אין מדובר בעמדת הרמב"ם בלבד, אלא ביסוד שנפסק למעשה בשולחן ערוך של האמונה. מהו שולחן ערוך של האמונה ? זהו הספר היחיד בתורה שבעל פה עליו אין מחלוקת כלל. כידוע, כמעט ולא ניתן ללמוד דבר מה שאין עליו מחלוקת, והדבר נוגע אפילו לעיקרי אמונה. ישנם ראשונים רבים הסוברים שכלל אין עיקרי אמונה, ואף אם יש - רבים סוברים שלא אלה עיקרי אמונה, ומדובר בעיקרים אחרים בכלל. ברם, ישנו ספר אחד עליו אין מחלוקת כלל, והוא סידור התפילה. סידור התפילה הוא יסוד האמונה בישראל, ומה שהוא חוט השידרה של הסידור (למעט פיוטים וכדו') - מהווה למעשה פסק הלכה מהם עיקרי האמונה בישראל.


כיוון שנפסק להלכה שאחת מברכות תפילה עמידה היא "את צמח דוד עבדך מהרה תצמיח" אנו למדים כי ביסוד האמונה בישראל עומדת האמונה בביאת המשיח. אמונה זו היא האופטימיות בהתגלמותה - היא הקובעת כי העתיד ההולך ומתרחש עלינו הוא עתיד שכולו טוב. אין אנו יודעים כמה זמן הדבר ייקח, והיכן אנו עומדים בתהליכים השונים לקראת הגאולה. מה שאנו יודעים הוא שהעולם הולך ומתפתח לקראתו, ואין לנו ליפול ולהתייאש מול מציאויות, גם אם הן קשות ביותר. לא לחינם כתב הרב קוק זצ"ל כי במהותה - תורת האבולוציה היא המתאימה ביותר לתורת ישראל. אנו חלוקים עליה כמובן לגבי נקודת ההתחלה ומשמעותה, אולם הרעיון כי העולם הולך ומשתכלל הוא היסוד המהותי בו אנו מאמינים, והדבר מתאים לעמדה המדעית ביחס לעולם.


האמונה בביאת המשיח מאפשרת שני כיווני חשיבה. כיוון אחד הוא הכיוון הממעט את חשיבות מעשי בני אדם לקראת הגאולה ולקראת הישועה. זו האמונה הטוענת כי התפקיד העיקרי המוטל עלינו הוא להאמין, ולצפות לביאת המשיח. ביאתו של גואל צדק מותנית במעשים רוחניים בלבד  - "היום, אם בקולו תשמעון", ועל כן הדרך לקרב את הגאולה היא על ידי תלמוד תורה, קיום מצוות והתקרבות מתמדת לציפייה.


כיוון שני, עליו מושתת כל דרכנו, היא ההכרה העמוקה כי האמונה בביאת המשיח אינה מובילה לפאסיביות, כי אם להפך. דווקא אמונה זו מעצימה את העשייה האנושית. הן בבית ראשון והן בבית שני לא נעשה דבר לפני שבני אדם עשו את המוטל עליהם. רבי יהודה הלוי כתב ושנה כי העניין האלוקי אינו חל על האדם כי אם לפי מידת הכנתו אליו - אם מעט מעט ואם הרבה הרבה, ולימד אותנו כי הנבואות מרחיקות הלכת על הגאולה ועל המשיח מבשרות על האופק הצפוי ועל האפשרויות הגדולות. ברם, הן לא נועדו להפחית את האחריות האנושית למה שנעשה ומה שמתרחש, כי אם להפך: נבואות אלה קוראות לעם ישראל ליטול חלק בגאולת ישראל ולפעול למימושה המלא.


בשבועות אלה, בהם אנו מעצימים את האמונה בנחמה ובישועה אנו מחזקים אפוא בתוכנו שתי נקודות עיקריות. ראשונה בהן היא אימוץ האופטימיות הגדולה, וההכרה כי דבר לא ישבור אותנו, וכי אין לנו לחשוש מפני כל מציאות. אפשר שיתרחשו עלינו אירועים קשים מאוד, אולם העוצמה שלנו יונקת מתוך האמונה בכך שאנו נגיע לימים מזהירים ומאירים, בהם מולך מלך המשיח. הנקודה השניה היא חיזוק הברית שלנו עם המשיח. אנו נפעל במציאות ונבנה את התשתיות הפיזיות והרוחניות לבואו, ונקבל על עצמנו לעשות את כל מה שאנו חייבים ויכולים לעשות. רק לאחר שנשלים את שאנו יכולים נפנה לריבונו של עולם ונבקש ממנו להשרות את שכינתו בתוכנו ולממש את ההבטחות הגדולות של הישועה והגאולה.


המאמר יתפרסם בעלון 'שבתון' לשבת 'ואתחנן'


 


 

 

 

בית המדרש