ישיבת אורות שאול, רעננה

בית המדרש

האם אני מוכנה להתחתן? ומה מעמד נדרים לקב"ה כדי למצוא זיווג?

ע"י: הרב יובל שרלו

לכבוד ט"ו באב אנחנו נעלה בימים הקרובים מספר שאלות מהספר רשו"ת היחיד שעוסקות בנושאי הקמת משפחה וזוגיות.לטובת המעיינים צירפנו שתי תשובות שונות העוסקות בנושא


שאלה:


שלום וברכה!ברצוני לשאול את כבוד הרב כיצד אני יכולה לדעת אם אני מוכנה לחיי נישואין? בתודה מראש.


 


תשובה


שלום וברכה. קשה מאוד מאוד לענות על שאלה זו, שכן מוכנות לחתונה אינה רשימת קריטריונים שעומדים בהם, כי אם מבנה אישיות מלא, הקשור במרכיבים אין ספור, כשאחד משלים את השני.


ברם, ניתן לציין שלושה דברים עיקריים בהעמדת השאלות:


א. האם את מעוניינת - הרצון והעניין אינם תנאי בלבד, אלא גילוי פנימי. רצונו של האדם מלמד אותו פעמים רבות מי הוא, ואם הוא אינו חפץ בזה, זהו סימן שאין הוא בשל. יש להדגיש כי הדיבור על מעוניינת אינו דיבור על השאלה האם את רוצה להיות נשואה, כי אם האם את מעוניינת בקשר קרוב ואינטימי מאוד עם אדם זר, ממין אחר, ולחיות עימו לאורך ימים ושנים.


ב. האם את מבינה את המשמעויות - הבנת המשמעויות של נישואין היא תנאי הכרחי. וכיצד יוכל אדם לדעת אם הוא מבין את המשמעויות, שהרי אין הוא יודע אותן? הוא צריך להסתכל ולקרוא את הבריות שמסביב, לשאול זוגות צעירים ומבוגרים, לקרוא מעט ספרות הקשורה בנישואין, ועל ידי כך תועמק בו ההבנה של המשמעויות, ואז הוא יוכל לענות בתשובה חיובית על השאלה האם הוא מוכן.


ג. האם את יציבה? מסוכן מאוד להינשא קודם לגיבוש דמות מסוימת של אישיות. אמנם, גם לאחר הנישואין משתנים בני אדם שינויים רבים, אולם חוט שידרה הוא הכרחי.


זהו רק חלק מהנקודות העיקריות, וקשה מאוד להתייחס לשאלה זו באופן כללי.


כל טוב. 

 


שאלה:


כבוד הרב.


רציתי לשאול אם רשאי אדם לומר, בינו ובין בוראו, כי הוא לוקח על עצמו להתחזק ומבקש מהקב"ה שיבוא לעזרו בתחום מסוים? כלומר: אם לדוגמה אני מבטיח לקב"ה להתפלל כל בוקר במניין ומבקש ממנו, שהתחזקות במצווה זו תהיה מכוונת להצלחתי במציאת בת זוגי, האם נכון לעשות כך? כמו כן, האם יש נדרים מסוימים שאדם נודר כדי שיעזרו לו בתחום מסוים? אם כן, במה עלי להתחזק כדי למצוא בת זוג?


תודה רבה.


 


תשובה


שלום וברכה.


א. בוודאי שטוב וראוי לעשות זאת. ככה למעשה בנויה כל התפילה. אנו עושים את מה שאנו חייבים ופועלים בדרך הטבע, ומבקשים מהקב"ה כי יסייע בידינו.


ב. חז"ל אומרים שהאומר "סלע זו לצדקה על מנת שיחיה בני הרי הוא צדיק גמור". מכאן לומדים כי קיום מצווה חשובה כדי שנזכה בזכויות גדולות הוא ממש צדיקות גדולה. אמנם, העירו הראשונים כי יש מעלות גבוהות ממעלה זו, שכן ה"עבודה לשמה" הצרופה שאינה מכוונת להשגת יעדים היא הגדולה מכולן, אולם זו מעלה לחיות בדרך זו, ולהתקדם ולהתחזק, ולבקש מהקב"ה כי יסייע בעניין מסוים. ברם, יש לזכור כי המעיין בתפילתו סופו בא לידי כאב לב, כלומר: אין לאדם לעמוד עם סטופר ולצפות מתי הקב"ה יגשים את תפילתו.


ג. התחזקות במציאת בת זוג צריכה להיות בשני תחומים. קודם כל, בדרך הטבע, להיות מתאים לבת זוג: להיות בעל מידות, אוהב ומפרגן, מי שמפנה מקום בתוכו לבת זוג ומצמצם את האנוכיות שלו, בשל להקמת משפחה וכד'. במקביל, הנביאים לימדו אותנו כי אדם המבקש את עזרת ד' צריך להתקדם בעיקר בתחומים שבין אדם לחברו, ועל ידי כך גם עושים מעשים טובים, וגם אחרי הפעולות נמשכים הלבבות להיות באמת טובים יותר ומתאימים לנישואין, וזו מעלה גדולה בעיני הקב"ה, שמכוח אלו משתנית ההנהגה על האדם.


כל טוב.

 

 

בית המדרש