ישיבת אורות שאול, רעננה

בית המדרש

שיעורים בספר איוב:פרקים י-יא

ע"י: הרב דוד טי

השיעור ממשיך את העיסוק בספר איוב ודן בפרקים י-י"א בספר

 

 

בית המדרש