ישיבת אורות שאול, רעננה

בית המדרש

שיעורים בספר ירמיהו (10):פרקים ה-ו

ע"י: הרב יובל שרלו

השיעור דן בפרק ה החל מפס´ כ"ו ובפרק ו´

 

 

בית המדרש