ישיבת אורות שאול, רעננה

בית המדרש

ספר איוב:המענה האחרון של איוב

ע"י: הרב דוד טי

לאחר העיון בפרקים יב-יד בא השיעור הנוכחי ועוסק בפרקים של מענהו האחרון של איוב

 

 

בית המדרש