ישיבת אורות שאול, רעננה

בית המדרש

שנה הבאה בפתח

ע"י: הרב יובל שרלו

בשבת זו נפרדות משפחות רבות מבניהן ובנותיהן - בוגרי השמיניות. הילדים כולם הולכים למסלולים שונים: חלקם למסלולי לימוד תורה מגוונים ביותר, לבנים ולבנות* חלקם לשרות האומה - בנים ובנות, בין בצבא, בין בשרות הלאומי ובין במסגרות שונות אחרות. זוהי שבת מרגשת, משמעותית, ועמוקה ביותר.

 


בשבת זו נפרדות משפחות רבות מבניהן ובנותיהן - בוגרי השמיניות. הילדים כולם הולכים למסלולים שונים: חלקם למסלולי לימוד תורה מגוונים ביותר, לבנים ולבנות; חלקם לשרות האומה - בנים ובנות, בין בצבא, בין בשרות הלאומי ובין במסגרות שונות אחרות. זוהי שבת מרגשת, משמעותית, ועמוקה ביותר.


המשותף לרוב מוחלט של דרכי ההמשך של בוגרי השמיניות הוא העובדה שההכרעה שלהם מה לעשות בשנה הבאה קשורה לשני תחומים, המשלבים היטב האחד בשני. תחום אחד הוא הבחירה האישית, בדבר המקום בו יבנו יותר את עצמם, יעצבו את אישיותם ויעשו את הדבר הנכון והמתאים להם. בחירת מקום הלימודים הותאמה לכל אחד לפי מה שנראה בעיניו נכון וטוב לו, ואף בחירת מקום השרות הלאומי או הצבאי נעשה על ידי הבנות והבנים גם מתוך שיקולים של רצון והתאמה אישית. אין אנו מתכחשים לרצונות האישיים, ואין כל פסול בכך שאדם שואל את עצמו גם את השאלה מה מתאים לו, והיכן המקום היותר נכון מבחינתו להיות בשנה הבאה. גם כשמדובר בשרות היונק מחוקי המדינה ישנו תחום רחב של בחירה אישית, והנכונות של המערכות השונות לאפשר שרות בגוונים שונים הולכת וגוברת. יש שבח אישי גם במישור העובדה שרוב מוחלט של הבנים והבנות מבקשים לעצמם מקום שרות משמעותי, ואינם בוחרים את המקום לאור רפיון הרוח והנוחות האישית.


לתחום האישי חברה אצל רוב מוחלט של ילדינו גם ההכרעה הלאומית. השאלה שהם שאלו את עצמם לא הייתה קשורה רק לשאלה האישית בלבד, כי אם לשאלה היכן צריך אותם יותר. בנות השרות הלאומי חיפשו מקומות קשים וחשובים לעם ישראל; לומדי התורה שבין הבנים והבנות חיפשו את המסלול בו לימוד התורה שלהם יהיה משמעותי לעם ישראל; ההולכים לצבא הלכו באחוזים גבוהים ביותר ליחידות הקרביות והמשמעותיות ביותר - כל זה מתוך אמונה עמוקה בחיוניות ובצורך לממש את אמונתנו העמוקה בדבר היותנו חלק מהאומה הישראלית, ונכונים לשרת אותה ולהעניק לה מיכולתנו.


מה אפוא נאחל לבנינו ולבנותינו ? בראש ובראשונה נאחל להם לצאת בשלום ולשוב בשלום, ושריבונו של עולם ישמור עליהם מכל משמר. מכאן ואילך אנו פונים לאיחולים היותר רחבים: ישנו היבט מיוחד לתפילה, השונה מהנוסח שחיברה והלחינה נעמי שמר. נעמי שמר כתבה "כל שנבקש לו יהיה"; לעומת זאת, נוסח התפילה שלנו הוא "וימלא ד' משאלות לבנו לטובה", לאמור: לא כל מה שאנו מבקשים הוא טוב. על כן, אנו פונים לריבונו של עולם ומבקשים ממנו כי יברור מתוך התפילות שלנו והברכות שלנו את הטובות - ואותן ימלא, ולא זו בלבד אלא שהן תתמלאנה לטובה ולא לרעה.


זה גם האיחול שאנו מאחלים לכל ילדינו ובוגרינו. אנו מתפללים יחד עימם כי מה שהם חפצים שיקרה, ואכן טוב שכך יתחולל - אכן יתחולל. אנו מקווים יחד עימם כי אכן המקום אליו הם הולכים בשנה הבאה יהיה המקום המתאים לטובה - הן לטובתם האישית, והן לטובת עם ישראל. שתהיה ברכת ד' עליהם בשעה שהם נכנסים לשנה מיוחדת זו, ושהם יצאו ממנה לאחר שמיצו את כל מה שהיה ראוי למצות משנה זו. שהאינטנסיביות של הפעילות שלהם לא תשחק את האנושיות וטבעיות החיים; שלימוד התורה שלהם יחולל בתוכם גם מהפך אינטלקטואלי, אך יחד עם זאת גם מהפך שיעצב את המידות שלהם בצורה נכונה יותר; שהשרות הצבאי שלהם גם יאדיר את הביטחון במדינת ישראל, אך לא פחות מכך יפקח את עיניהם, וירחיב את מעגל ההיכרות שלהם עם כלל החברה הישראלית. שתהא זו שנה שרות אמיתית.
יתפרסם בעלון 'שבתון' לשבת פרשת ראה תשס"ח

 

 

בית המדרש