ישיבת אורות שאול, רעננה

בית המדרש

טבילת אישה שלא כדין

ע"י: הרב יובל שרלו

הרב שרלו ענה מספר פעמים על נושא טבילת רווקות ובעיות מעין אלו,תשובה זו מצטרפת לתשובות בנושא ולחידודן


לקריאת המאמר 'יחס הרבנים לבעיית הטהרה בישראל'
שאלה:


בשבוע האחרון הרב פסק שני פסקים על "טבילה שלא כדין":


א. איסור מוחלט על טבילת פנויות ללא שום סייג.


ב. איסור על טבילה לפני תום שבעה נקיים, אבל עם ההערה שאם "אי אפשר" אז זה עדיף. יש סתירה בין שני הפסקים, ואודה לרב אם הוא יישב אותה.תשובה:


שלום וברכה.עיסוקו של הרב בשאלות כה רגישות וקשות, ובעיקר כשהוא עומד בפני מציאות שהיא בדיעבד, והיא נוראה מצד עצמה, מחייב גם את הקוראים לתת את הדעת על הפסקים השונים. אני מודה לך על השאלה, ועל העדינות בה קראת את התשובות - דבר המסייע במתן התשובה, כיוון שהיא מדברת בעד עצמה:


אדם הנשוי לאישה בחופה וקידושין, והם חיים חיי טוהר וקדושה, והוא עומד בפני מצבים קשים ביותר לאחר היעדרות ארוכה מן הבית, חייב אף הוא לשמור את כל דיני ההלכה, גם מצד דיני נידה, וגם בשל החשיבות המרובה של הקפדה על מעמד פסיקת חז"ל ומניעת התמוטטותו. בעומדו בפני מצב בו הוא יבוא על אשתו נידה או שהיא תטבול לפני תום שבעה נקיים, הוא (הבעל) חייב להתגבר, אולם אם זו השאלה - כרת או לא כרת בחיים מעין אלה - חייב הרב להעיר שלפחות - תטבול.


לא כן המצב אצל פנויות. כאן מדובר במציאות שהיא כולה חטא, וקשר בין פנויים לפנויות אסור בתכלית האיסור. לא רק ההלכה אוסרת אותו כי אם כל מבנה הקדושה והצניעות בישראל, כבר מפרק ב' של ספר בראשית: "ודבק באשתו והיו לבשר אחד". בשו"ת זה נערך פולמוס ארוך על הנושא, ולאור הכתוב שם, אין לזוז מעמדת ההלכה ומעמדת מה שמעבר לה בכל הנוגע לטבילת פנויות. כאן אין לפוסק לסייע בהצלה מכרת בשום דרך שהיא, ומבחינה מסוימת להיפך: ישנו דין של "הלעיטהו לרשע וימות", ואין הפוסק רשאי לזוז ממנו. הדבר אינו פוטר את כולנו מלעסוק בניסיונות המתמידים לסייע לפנויים ולפנויות להקים בית בישראל. יהי רצון שנזכה לחיי טהרה וקדושה. כל טוב.

 

 

בית המדרש