ישיבת אורות שאול, רעננה

בית המדרש

שיעורים בספר איוב (14):סיום הספר

ע"י: הרב דוד טי

השיעור עוסק בפרקיו האחרונים של ספר איוב מפרק ל"ט עד פרק מ"ב.

 

 

בית המדרש