ישיבת אורות שאול, רעננה

בית המדרש

כי קרוב אליך הדבר מאוד בפיך ובלבבך לעשותו

ע"י: הרב יובל שרלו

האמון כי ניתן לשנות את המציאות אף היא חלק ממשנת התשובה העומדת בפנינו. מקורה של אמונה זו איננו דברי פוליטיקאים המדברים על שינוי וגם אין מקורה בסרטים הוליוודיים העוסקים בעמידתו של האדם הבודד מול מכבש הלחצים של החברות הגדולות והקונצרנים הבינלאומיים.

 


"כי קרוב אליך הדבר מאוד בפיך ובלבבך לעשותו" - היבטים רבים קיימים לפסוק המיוחד הזה. אחד מהם הוא האופטימיות הרבה הטמונה בו. פסוק זה מצהיר למעשה כי הכל אפשרי. אין התורה מציבה יעדים שאינם ניתנים להשגה, ואין היא מעמידה מטרות שהן למעשה בלתי אפשריות. היעדים הם יעדים קרובים, והעיקר טמון בראש ובראשונה בהכרה של האדם כי אפשרות השינוי נמצאת בתוכו - בפיו ובלבבו.


תפיסת חיים זו היא היסוד המשמעותי ביותר של התשובה הפרטית והשינוי הציבורי. במישור הפרטי היא עומדת סכנגד השתלטות שפה אחרת על האדם. פעמים רבות אנו פוגשים שתפיסות מדעיות וחברתיות מתקדמות יוצרות דימוי מוטעה של חוסר אפשרות שינוי. ככל שהולך האדם ונחשף יותר למידע הגנטי הוא סובר יותר (בטעות) כי אפשרות השינוי קטנה יותר; ככל שהוא פוגש שיטות פסיכולוגיות שונות, הנועצות את הסיבות להתנהגותו הנוכחית בעניינים שהם מחוצה לו - הוא מטמיע בקרבו (בטעות) את ההנחה כי הוא לא מסוגל להשתחרר מכך; ככל שהוא מכיר יותר את הקשר שבין מצב רוח נפשי ובין נסיבות כימיות הפועלות בגופו - כך הוא נוטה יותר להתמודד עם הנושאים השונים בעזרת כלים רפואיים; לאחרונה הולכת וגוברות גם תפיסות אמוניות התולות את מצבו של האדם בגלגולים קודמים, בעין הרע שהוטל עליו, בתאריך לידתו או בכל הבל אחר - הצד השווה שבכל אלה הוא ברפיון שהם מטילים על האדם, ובתירוצים הרבים המאפשרים לו לשקוע בחיק החמים והנוח של הייאוש. מול עמדות אלה ניצבת התורה ואומרת כי ביסודו של דבר הכל תלוי בבחירה החופשית של האדם. התורה אינה מכחישה את העובדה שיש השפעות רבות גם לנסיבות, ולא לחינם אמרו חכמים כי "הכל בידי שמיים", אולם במקביל הדגישו ואמרו "חוץ מיראת שמיים". המשמעות העמוקה של מאמר חכמים זה הוא שאנו מכירים בהשפעה המרובה של מה שסובב את האדם, אולם לא בבלעדיות של השפעה זו.


נכון הוא שיאמר אדם לעצמו כי בחירתו החופשית מסוגלת לקדם פני כל רעה. היא מאפשרת לו לנצל כל אירוע המתחולל במציאות ולהפוך אותו מקללה לברכה, והיא פותחת בפניו את האופקים הרחבים. בלי להיכנס לשאלה האם יש גלגול נשמות, אין הוא צריך להתחשב בגלגול זה, כיוון שבחירתו החופשית יכולה לגבור עליו; בלי להיכנס כלל לשאלות אחרות המשפיעות לכאורה על הווייתו ועל דמותו הוא צריך לאמץ את ההכרה כי יש בכוח הנשמה שבתוכו לשרטט את הדרך בה הוא צריך ללכת.


הדבר נכון גם במישור הציבורי. האמון כי ניתן לשנות את המציאות אף היא חלק ממשנת התשובה העומדת בפנינו. מקורה של אמונה זו איננו דברי פוליטיקאים המדברים על שינוי ולמעשה עושים את אותו הדבר בדיוק, וגם אין מקורה בסרטים הוליוודיים העוסקים בעמידתו של האדם הבודד מול מכבש הלחצים של החברות הגדולות והקונצרנים הבינלאומיים. אין מדובר בניסים אלא בעבודה קשה, בנכונות להתגבש ביחד, ביכולת לפענח מה חיוני ומה משני, ביכולת לוותר ולהתפשר מחד גיסא ולעמוד על עקרונות מאידך גיסא, ובעוד עניינים שונים המתחייבים כדי להביא לשינוי המציאות. על אף המורכבות הזו אנו למדים כי הדבר קרוב אלינו מאוד, ויש באפשרותנו לעשות זאת. כל עוד בתנאי שאין האדם נכנע למציאות אלא מבקש להטות אותה לדרך היותר נכונה, ואין הוא מתייאש ושותק אלא נוטל על עצמו את האחריות להביא לכך.


פרשת השבוע מתלכדת אפוא עם סיום השנה ופתיחת השנה החדשה, וקוראת לנו לאמץ תפיסת עולם ואורח התנהגות כי השינוי קרוב אלינו - זה המעצב את דמותנו האישית וזה המאפשר את השינוי הציבורי. היציאה מהשתיקה והקיפאון והנכונות לטלטל את מה שסביבנו - הוא תנאי היסוד לכך, ולמעשה הבחירה בדרך זו היא עצמה מביאה בכנפיה ברכה מרובה.


המאמר יתפרסם בעלון 'שבתון' לשבת ניצבים

 

 

בית המדרש