ישיבת אורות שאול, רעננה

בית המדרש

בית הגלגלים´ כמשל´

ע"י: הרב יובל שרלו

הרב שרלו חולם על יום בו נכים לא יהוו עילה להורדת מחיר דירות.נכתב בעקבות דחיית העתירה כנגד בית הגלגלים.

 


ברצף האירועים שהתרחשו השבוע דומה שהחדשה המשמעותית ביותר ושבה נמצא פוטנציאל המהפכה הגדול ביותר נדחקה לשוליים. בית המשפט דחה את העתירות נגד בניית בית הגלגלים במקום מסוים, נזף בעותרים, ופינה כמעט את כל המכשולים החוקיים שניצבו בפני השלמת המלאכה. העותרים ניסו למנוע את בניית בית הגלגלים בנימוקים פורמאליים שונים, אולם לא הסתירו כי חששם העיקרי הוא מפני ירידת ערך דירותיהם אם אכן יוקם בית זה ליד ביתם.


איני שופט את העותרים, ולו רק בשל העובדה שמעולם לא היה לי בית יקרות, ומעולם לא חשתי באפשרות כי ערך השקעת חיי ירד. אל תדון את חברך עד שתגיע למקומו. אף על פי כן - אני שמח כל כך בשל פסיקה זו. יש בו פוטנציאל אדיר לשינוי משמעותי, וזאת בשלושה שלבים:


בשלב הראשון יש בו פוטנציאל אדיר לסידור מחודש של החברה בישראל. אף לו היה מדובר בניגוד אינטרסים בין "בית הגלגלים" ובין השכנים - סוף סוף התברר כי בניגוד זה לא תמיד ידו של העשיר גובר, ואין יוצאים מנקודת הנחה כי ערך הדירות קודם לכבוד האדם. חברה מתוקנת משקללת ביושר את האינטרסים השונים, ופעמים רבות מתברר כי דווקא אלה של הנדחים לשוליים בשל פגמים פיזיים שונים קודמים לערך דירותיהם של אחרים.


ברם, ישנה אפשרות כי תתחולל מהפכה שניה, והיא שיתברר שכלל אין מדובר בניגוד אינטרסים. אפשר שהחברה בישראל תחולל מהפך, ובו יתברר כי ערך הדירות של השכנים דווקא יעלה, בשל העובדה שהם יירתמו להצלחת בית הגלגלים, לתרומות, לאירוח אנשים, להכשרת הרחובות לכיסאות גלגלים וכדו'. אפשר שהתושבים השכנים יפסיקו לראות באנשי בית הגלגלים יריב, אלא להפך - חברה המעלה את ערך הדירות שלהם, בשל העובדה שהיא מזמנת מפגש עם הטוב והיפה, החסד והאנושיות, האפשרות לתרום והאפשרות לקבל. זו תהיה מהיום והלאה משימה משותפת של שני הצדדים - העותרים ובית הגלגלים כאחד - להעלות הן את ערך האדם והן את ערך האדם. ביום בו לא יצטיירו שני אלה בניגוד אינטרסים, זו תהיה בשורה עצומה.


וכאן אנו נמצאים באפשרות לקראת מהפכה שלישית, בו לא ירצה אדם עוד לגור במקום בו הוא מתכנס לתוך ענייניו בלבד, ואין ליבו פתוח לעולמו של ה"אחר"; שבו חלק בלתי נפרד מהרזומה של אדם יהיה תרומתו לחברה; שבו חברה כלכלית לא תעז עוד להציג את הישגיה הכספיים בלוא לענות על השאלה מה הועילה למעמד החברתי, וזאת בלי לקבל דקות פרסום או שכר; שבו מדד ההצלחה של החברה הישראלית יכלול בתוכו גם את מדד האנושיות, החסד, המבט המאיר והרצון לעשות טוב גם ל"אחר".


בפיתחה של שנה חדשה מותר לחלום, בעיקר אם חלום זה הוא אפשרי.

 

 

בית המדרש