ישיבת אורות שאול, רעננה

בית המדרש

כיסוי ראש לאשה-צניעות או סימן?ודין כיסוי ראש בבית

ע"י: הרב יובל שרלו

האם בבית צריכה האישה לשים כיסוי ראש?מדוע בכלל צריך לשים כיסוי ראש?על כך בתשובות הבאות מתוך הספר רשו"ת היחיד

כיסוי ראש-צניעות או סימן?
שאלה:


בנוגע לכיסוי ראש לאישה, וכן לאחר שקראתי את תשובותיך ותשובות רבנים אחרים בנושא, אינני מבין עדיין אם כיסוי ראש הוא עניין של צניעות או עניין של סימן לאישה נשואה. וזאת מכמה סיבות:


1. מפרשת סוטה נלמד עניין כיסוי ראש, אך לא נלמד מהי הסיבה מאחורי זה, וכן גודלו של הכיסוי אינו מוזכר.


2. אם מדובר רק בעניין של צניעות, אז מה ההבדל בין אישה נשואה לאישה רווקה?


3.ישנם היום רבנים רבים ובעלי שם, שלדעתם כיסוי ראש הוא עניין של סימן ולא עניין של צניעות ומן הסתם דבריהם גם הם מבוססים.


כמובן שנקודת ההבדל של העניין הזה היא האם האישה צריכה לכסות את כל שערות ראשה (מטעם הצניעות) או שמא רק את חלקן (מטעם הסימן), ומובן שבכל מקרה צריך להיות כיסוי כל שהוא.תשובה:


שלום וברכה.


כיסוי ראש הוא דוגמה לסוגיה בה יש חלל מסוים שאין אנו יודעים אותו. אנו יודעים כי התורה מציירת את דמות האישה הנשואה כדמות ההולכת עם כיסוי ראש ("ופרע את ראשה"), אם כי אין אנו יודעים מפני מה נצטוותה אישה ללכת עם כיסוי ראש, ומפני מה נקבע בתורה כי זו ההתנהגות הראויה. ייתכן והדבר הוא מפני צניעות; ייתכן מפני סימן; ייתכן שמפני עיצוב דמות האישה הנשואה; וייתכן שיש טעם שאין אנו יודעים אותו.


אם הטעם הוא מפני צניעות, השאלה מפני מה יש להבחין בין נשואות לאלה שאינן - אינה שאלה כה קשה: בניגוד לנו, שמשום מה אנו מקפידים ומנסים להפריד את חברת הילדים ואילו חיים בנורמה אחרת בחברת המבוגרים, ההלכה הכל כך ריאלית ועקרונית יודעת כי האמת היא הפוכה - יש צורך גדול יותר בצניעות מבוגרים ובשמירה קפדנית על איסורי אשת איש מאשר שמירה על הילדים. לבושתנו הגדולה, לנו נוח מדי לתבוע מהילדים לעמוד בנורמות גבוהות ואילו מציבור המבוגרים אין אנו דורשים דרישות של ממש, בעוד ההלכה היא בדיוק הפוכה. זהו אחד הכישלונות הגדולים שלנו - תמיד מדובר על חינוך הנוער ולא על חינוך עצמנו והתקדשותנו, המבוגרים, בעולמה של תורה.


נשוב לענייננו:


כאמור, אין אנו יודעים מהו בדיוק הטעם, ועל כן גם נפלה מחלוקת בין הראשונים. נראה, כי לאור פשט התורה (וראשונים ואחרונים רבים) אין מדובר בצניעות ואף לא בסימן, כי אם בקביעת התורה שזו דמותה של האישה הנשואה. בניגוד למה שכתבת, עמדה זו אינה מתירה כיסוי ראש שהוא סימן בלבד, כי אם להיפך: על כיסוי הראש לכסות את שערות ראש האישה כולן. שאלה היא מהו "כולן", והאם הותרת חלק משערותיה מחוץ לכיסוי ראשה הוא מותר לכתחילה, בעיקר בשל העובדה כי לטעמן של נשים רבות מדובר בכיעור בהכנסת השערות כולן תחת כיסוי הראש. פוסקים רבים התירו, עד לרוחב מסוים (שתי אצבעות) ונראה כי אין לאסור דבר זה. לעומת זאת, כיסויי הראש "המדגמיים" נראים כדבר מה שהוא חילול ד' המצוי על הראש, ואולי עדיף שלא ללכת עימם כלל וכלל, כדי שלא תהיה תורת ד' פלסטר, ולא נחוש כי אנו עושים את רצון ד', במקום בו אנו עושים בדיוק את ההיפך.


שבח הוא לנשותינו ולבנותינו שהן הולכות עם כיסוי ראש, וממשיכות את דמות האישה המעוצבת בתורה. לכל זה אין קשר לעניין מעמדן שלהן ושלנו - להיפך, דווקא אנו המבקשים לבחון מחדש הנחות מוטעות ביחס למעמד האישה מחויבים בהקפדה יתרה על גדרי צניעות, לבל ייהפך תיקוננו כלפי שמיא לכישלוננו.


כל טוב ושבת שלום.
כיסוי ראש בבית:
שאלה:
שלום רב. כתשובתך, מעיקר הדין אין אישה חייבת בביתה בכיסוי ראש, אך:
א.מה הדין בדבר כיסוי ראשה בשעה שנכנסים אורחים לביתה?


ב.מה בדבר שכנים הרואים אותה מחלונה?


ג.האם מותר להוציא את הצמה בשלמותה מחוץ לכיסוי הראש?


בתודה מראש.תשובה:


כיסוי ראש:


א. כשיש אורחים בבית, ודאי הוא שיש לכסות את השערות. מבחינה זו אין הבדל בין חוץ לבין פנים.


ב. שכנים הרואים מבחוץ אינם נוהגים כשורה. הדבר הטוב ביותר הוא למנוע אפשרות הצצה פנימה, וזו גם מצווה בפני עצמה, שאין פתחי אוהליהם של ישראל מכוונים זה לעומת זה. אם לא עושים כך, הדבר תלוי בנסיבות: אם ההימנעות מההצצה פנימה קשה מאוד (לדוגמה: החלון ממש פונה לרשות הרבים, ובאופן טבעי מסתכלים פנימה) יש לכסות את השערות גם בהתנהלות בתוך הבית. אם השכנים מתאמצים להסתכל, הם הנוהגים שלא כשורה, ואין לאישה שום מחויבות.


מובן הדבר כי מעלת חסידות היא לכסות את הראש תמיד, אולם אין ההלכה מחייבת זאת.


ג. לא. אינני מבין מדוע יש מחשבה שהדבר מותר - וכי צמתה של אישה אינה שערותיה?


כל טוב.

 

 

בית המדרש