ישיבת אורות שאול, רעננה

בית המדרש

בניית סוכה ומשמעותה

ע"י: הרב דוד סתיו

זהו שיעורו המסורתי של הרב דוד סתיו,ראש הישיבה,במוצאי יום כיפור לקראת סוכות למעוניינים בישיבה

 

 

בית המדרש