ישיבת אורות שאול, רעננה

בית המדרש

סוגיות בתנ"ך (3): עקידת יצחק מול גירוש ישמעאל

ע"י: ד"ר איתן פינקלשטיין

הרב איתן פינקלשטיין ממשיך בסידרת השיעורים על סוגיות בתנ"ך.בשיעור זה הדיון הוא על ההשוואה שעולה בכתובים בין גירוש ישמעאל לעקידת יצחק ועל הניגוד ביניהם

 

 

בית המדרש