ישיבת אורות שאול, רעננה

בית המדרש

ברכת ראש הישיבה לבוגרי הישיבה לרגל פתיחת השנה האקדמית

ע"י: הרב יובל שרלו

לרגל פתיחתה של השנה האקדמית כתב הרב שרלו מכתב לבוגרי הישיבה עם ברכת הצלחה לשנה.

ראיית הישיבה כגרעין העולם הרוחני וקיומו אינה שוללת את חשיבות העולם האקדמי ומשמעותו. להפך, חלק מתעודת האדם בעולם היא "פרו ורבו ומלאו את הארץ וכבשוה. ורדו בדגת הים ובעוף השמיים...", והיא מתממשת גם דרך פיתוח הידע, הכישרון, הטכנולוגיה, כושר הניתוח והביקורת ועוד עניינים רבים אחרים העומדים במרכז ההויה האקדמית.

ממשנתו של הרב קוק למדנו כי אחת המשמעויות של "בכל דרכיך דעהו" היא התמקדות בתחום העיסוק ההווי, ומיצויו עד לרמה הגבוהה ביותר והמשמעותית ביותר. בהיותכם היום ממשיכים את דרכה של הישיבה בעולם האקדמי זה הייעוד הגדול העומד בפניכם. ייעוד זה נובע הן מהמשמעות העמוקה של הגשמה אישית ומיצוי הכשרונות שלכם עצמכם, הן מהחשיבות הלאומית הכלל-ישראלית של פיתוח עצמנו לרמה הגבוהה ביותר האפשרית, והן כמימוש צלם א-לוהים שבאדם ונשיאת שמו של הקב"ה בעולם המפותח והמשמעותי ביותר.

במה אפוא נברככם עם פתיחת שנת הלימודים האקדמית ? דעו את ד' בכל דרכיכם, והגיעו להישגים הגבוהים ביותר בעולם זה. אל תהיו כאותם סטודנטים שהתואר הוא העומד בראש מעיינם, אלא מצו את הלימוד עצמו ואת רכישת הידע והכישורים הנדרשים. ראו את הלימודים כשליחות - אישית, לאומית ואמונית - והשקיעו בהם את המאמצים הדרושים לטפס לפסגה. בד בבד זכרו את שלמדנו בישיבה בדבר מהותו של "נשאת ונתת באמונה": עשו זאת מתוך מידות טובות, קביעות עתים לתורה, וציפייה מתמדת לישועה. ביסודו של דבר הקביעה הרוחנית המשמעותית ביותר היא החובה לברך בתורה תחילה, ורק לאחר מכן לפנות אל כל העולמות האחרים. אל תמכרו את עולמכם הרוחני הדתי והמוסרי למען השגים אלה, אלא להפך: רתמו את העולמות כולם כדי לממש את האפשרויות הגדולות הטמונות בעולם האקדמי, ולשוב עימן יחד למקור הקודש וגרעינו.

בהצלחה גדולה.

 

 

בית המדרש