ישיבת אורות שאול, רעננה

בית המדרש

בחירתו של אובמה

ע"י: הרב יובל שרלו

הרב שרלו מסביר את יחסו לבחירה של נשיא ארה"ב ברק אובמה ועל השלכות בחירה זו


אני נרגש מאוד מבחירת אובמה.


איני משלה את עצמי שזה טוב לישראל, ועדיין איני בוחן את הדבר מהעיניים הישירות האלה ; איני משלה את עצמי שאין בדבר הרבה מאוד עטיפות, ועדיין לא הוכח שהוא מסוגל למלא את המשימה שהוא נבחר למענה; איני מתעלם מהעובדה שהוא נבחר כי אמצעי התקשורת ראו בו הצגה טובה יותר ורווחית יותר מאשר של יריבו; עוד רב הנסתר על הנגלה, והרבה מאוד חששות עולות מבחירה זו.


אף על פי כן אני נרגש מאוד, בשל משמעות הבחירה, ולמעשה בשל הפוטנציאל והבשורה שיש בבחירה זו.


שחורי העור בארצות הברית היו עבדים עד לפני כמאה ארבעים שנה; חוקי הגזע והאפליה המשיכו לאורך עשרות שנים לאחר ביטול העבדות; ללא המעשה האמיץ של רוזה פארקס והמימוש של מרתין לותר קינג ותומכיו (גם מקהילת היהודים) לא היה משתנה שום דבר; התחושה כי מי שצבע עורו שחור הוא מחוץ לחברה ולהתמודדות על הנהגתה המשיכה עוד שנים רבות לאחר ביטול חוקי ורשמי של אפליה, ועתה נבחר אובמה לנשיא.


בלי להישמע כחוזר על סיסמאות בחירות אנו יכולים ללמוד ששינוי אפשרי; אנו יכולים ללמוד כי הגישה היסודית שכל אדם נברא בצלם א-לוקים, ועל כן שוויון ההזדמנויות "משפט אחד יהיה לכם" הוא חלק בלתי נפרד מעולמנו הדתי; התקווה של אלה שמרגישים שהם בשוליים לפרוץ למרכז ולעמדות הנהגה - אפשרית; בני אדם מסוגלים לחשוב בפרדיגמות אחרות ולשנות עמדות יסוד; הגזענות הולכת ומפנה את מקומה וזאת בלי איבוד המחשבה הלאומית והזהות המדינתית; משהו מעין "הזהרו בבני עניים שמהם תצא תורה"; - כל זה צץ ועולה נגד עינינו.


התברר לנו כי לא צבע העור חורץ את גורלו של האדם ללא אפשרות לצאת מסטיגמה זו; התברר לנו כי לא הרקע הכלכלי והנסיבתי הם שיעצבו את גורל חייו ללא אפשרות שינוי; התברר לנו כי גם שלטונה של קבוצה אחת לאורך ימים ושנים מגיע לקיצו בסופו של דבר; התברר לנו כי תרומות קטנות ואנושיות של אנשים רבים שאינם יושבים ושותקים אלא יוצאים ופועלים מסוגלים לשנות את העולם - כל כך הרבה שיעורים חשובים קבלנו מבחירה זו.על כן אני נרגש מאוד.

 

 

בית המדרש