ישיבת אורות שאול, רעננה

בית המדרש

עצרת רבין לא שלנו

ע"י: הרב יובל שרלו

המאמר הזה נכתב כתגובה לנשיא פרס על דבריו בעצרת לזכר רבין. המכתב פורסם בYNET במדור הדיעות

 


כבוד נשיא מדינת ישראל,


 


האזנתי היטב לקריאתך ולציפייתך כי בשנה הבאה יהיו בככר בעצרת הזיכרון ליצחק רבין רבים רבים מאלה שלא באו לככר אף פעם. אני מאוד מכבד את קריאתך זו, ורואה בה חשיבות עליונה. אני מניח שאתה יודע כי לא בשל אי רצונם להיות שותפים במשמעויות הנוראיות של הרצח הם נעדרים מהככר שנה אחרי שנה. הם לא באים לככר בשל העובדה שאין הם מוצאים שם את מקומם. איני משוכנע שיש ברצונך לפעול כדי שהם אכן כן יהיו שם. אם כנים דבריך, ואם אכן יש מקום בלבך גם לאלה שאינם שייכים כלל וכלל לתפיסות הפוליטיות שאתה מייצג, אתה צריך לבחון האם ניתן לעשות את מה שנדרש כדי שרוב מוחלט של הציבור יוכל למצוא את עצמו בככר.


מהם הדברים האלמנטריים שחייבים לעשות ?


  • א. העצרת כיום היא עצרת פוליטית במובן המלא של המילה. ראה לדוגמה את רשימת הנואמים בעצרת. בשל היותה עצרת פוליטית היא פונה, לאור הפוליטיקאים הנואמים בה, לקבוצה אחת בלבד באוכלוסיה, שתומכת במדיניות מסוימת. מדוע אפוא אתה מצפה כי מי שרואה במדיניות זו אסון יהיה שותף בעצרת זו ? כיצד ניתן אפוא לקרוא לבואם של כולם אם מראש היא מכוונת לכיוון אחד בלבד ?! תנאי ראשוני הוא שעצרת זו לא תהיה פוליטית, ובוודאי שלא תהיה צבועה בצבע אחד בלבד. נושאי הדברים בעצרת זו צריכים להיות אנשי רוח, אנשי ציבור, פעילים חברתיים, רבנים - כל מי שמסוגל לפנות אל מה שמאפשר לכולם לבוא.

  • ב. לא רק אופייה של העצרת הוא פוליטי. גם תכניה. חלק מהנאומים הם נאומי שיסוי והסתה. מדובר בניצול ציני של עצרת הבאה לחזק את הדמוקרטיה ואת תרבות המחלוקת בישראל, ובמה המשודרת בערוצי תקשורת רבים, כדי להרחיב את הקרע ואת השסע. אם רוצים שבעצרת זו יהיה שותף כל העם היא לא צריכה לעסוק במה שמאחד אותנו דווקא. היא יכולה לעסוק במחלוקת שהרי זה הנושא המרכזי אותו צריך לברר ביום זה - אולם עיסוק במחלוקת משמעו עיסוק בתרבות המחלוקת והויכוח, ולא בהסתה חד צדדית.

  • ג. רציחתו של ראש ממשלה בישראל מוטטה יסודות רבים בחברה הישראלית, והיא לא נרפאה מהם עד היום. האשמה החד משמעית לרצח מוטלת על הרוצח ועל אלה שתמכו בו, וכן על הקולות שנשמעו לאחר הרצח ולא סלדו ממנו באופן חד משמעי ולא מתפתל. ברם, כשפנינו אל העתיד המסקנות שצריכות לעלות מהרצח הן הרבה יותר מורכבות ולא מצטמצמות בשיפור היחידה לאבטחת אישים או בגבולות חופש הביטוי. המסקנות קשורות לשאלות הרבה יותר רחבות, כמו יחסי שלטון נבחר על ידי הרוב כלפי אלה שלא בחרו בו, קבלת החלטות לאומיות לא רק בדרך של דמוקרטיה פורמלית אלא גם בדמוקרטיה מהותית ועוד ועוד. עצרת לציון רציחת ראש ממשלה צריכה לכלול גם את אלה.

  • ד. בעצרות הזיכרון יש גם ממד תרבותי משמעותי - בהופעות האומנים. איזה אומן בעצרת זו ביטא את החיים האומנותיים והתרבותיים שלי ? ושל אחרים ?

  • ה. והערה אחת קטנה לסיום: עצרת זיכרון שיהיו שותפים בה רבע מהעם שהוא נאמן לשבת אינה יכולה להתקיים כאשר היא מבוססת על חילול שבת המוני. עם רצון טוב ובקשת אמת להשתתפות אמיתית - אפשר להתמודד עם האתגר הזה, אולם לא נראה לי כי למארגני העצרת זה אכן חשוב.


 


אני קורא לך להרים את הכפפה שאתה עצמך הטלת, ולפעול כדי שבשנה הבאה יוכלו רבים רבים נוספים להיות שותפים בעצרת המציינת את אחד המאורעות הקשים ביותר בתולדות מדינת ישראל, גם בשל העתיד הצפוי לנו שיכלול כנראה מחלוקות עמוקות מאלה שהיו עד כה.


 

 

 

בית המדרש